Politika

Politika

SDP BiH želi pravnu državu

SDP BiH želi pravnu državu, a ne državu kojom se upravlja sa mindera – Delegacija Socijaldemokratske partije BiH posjetama gradovima u Zeničko-dobojskom...

Politika

Nastavak Skupštine ZDK

U nastavku rada 20. sjednice Skupštine, koja je ranije prekinuta 09.12.2015. godine, razmatrane su dvije preostale tačke ranije usvojenog dnevnog reda...

Politika

Dan otvorenih vrata SDP Zenica

Dan otvorenih vrata SDP Zenica – U skopu svojih redovnih aktivnosti, SDP BiH pokreće kampanju „ Naš odgovor „. Jedan od ciljeva kampanje je da nosioci...

Politika

Saopćenje Stranke za BiH ZDK

Saopćenje Stranke za BiH ZDK- Građani su svakim danom i sve više ogorčeni odnosom koji najodgovorniji kadrovi iz vladajućih struktura manifestiraju prema...

Politika

Osnovano Federalno vijeće mladih

Osnovano Federalno vijeće mladih koje će s vlastima raditi na rješavanju problema mladih ljudi-Na osnivačkoj skupštini Fedralnog vijeća mladih koja je održana...