PERO Zenica
Naše

Zašto nemamo grijanje, ko je odgovoran za to i šta kaže zakon?

račun za grijanje Zenica
račun za grijanje Zenica

Zašto nemamo grijanje, ko je odgovoran za to i šta kaže zakon? – Proteklih dana, nakon prestanka rada sistema centralnog daljinskog grijanja, u javnosti su se pojavili mnogobrojni stavovi pojedinaca, stranaka i zvaničnika. Od toga “Nema grijanja, kraj”, preko onog “vidjećemo je li neko odgovoran”, pa do “zna se ko je kriv”.

Umjesto komentiranja, prenosimo ono što kaže Zakon, odnosno važeća Odluka koja je na snazi…a vi zaključite sami.

Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže

član 48. – Trajanje sezone grijanja

(1) Isporuka toplotne energije za zagrijavanje prostora priključenih potrošača traje, u pravilu, od 15. oktobra tekuće godine do 15. aprila naredne godine, a može se u zavisnosti od temperature vanjskog zraka i materijalnih mogućnosti Distributera ograničiti, obustaviti ili produžiti.
(2) Sezona grijanja može početi prije redovnog početka sezone i može se produžit poslije redovnog završetka sezone iz stava (1) ovog člana.
(3) Za odredivanje početka i završetka sezone grijanja, te prekida grijanja u toku sezone grijanja, mjerodavni su finansijsko-materijalni uslovi Distributera, kao i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda, mjerno mjesto Zenica, a troškove će pokriti naredbodavac.
(4) Distributer će vršiti isporuku toplotne energije shodno stavu (1) i (3) ovog člana i prije 15. oktobra tekuće godine, ako temperatura vanjskog zraka bude tri dana uzastopno + 12°C i niža, mjereno u 21,00 sat, ali ne prije 1.oktobra.
(5) Distributer će vršiti isporuku toplotne energije shodno stavu (1) i (3) ovog član i poslije 15. aprila naredne godine, ako temperatura vanjskog zraka bude tri dana uzastopno + 12°C i niža, mjereno u 21,00 sat, ali ne poslije 30. aprila.

Dio VI. Kaznene odredbe:
(1) Kršenje odredbi ove Odluke i Uslova o isporuci i preuzima-nju toplotne energije iz vrelovodne mreže predstavlja prekršaj, a počinilac će biti kažnjen u skladu sa važećim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o prekršajnom postupku.

 
loading...