Naše

Treba li nam Eko-forum?

Treba li nam Eko-forum?  Nakon ponovljenih istupa našeg gradonačelnika o Eko-forumu i njegovom predsjedniku trebali bi znati neke činjenice koje su možda poznate manjem broju naših sugrađana a to su:
     – Eko-forum zaista nije samo prof. Lemeš Samir, iako je predsjednik i jedan od najaktivnijih,
     – Eko-forum je nevladino udruženje građana u kojem je najveći broj članova sa akademskim obrazovanjem raznih struka i zanimanja i koji su najvećim dijelom rođeni, žive i rade u Zenici ili su  svoj radni vijek proveli u njoj, za razliku od nekih
     – prema ovome vjerujte da poznaju svaki kamen u ovom gradu i svaki šaraf u miloj nam željezari,
     – svaka akcija ili reakcija je urađena sa isključivom namjerom zaštite prava na život, potrebe  i zdravu okolinu najvećeg broja građana ovog grada,
     – pri ovome nijedan član Eko-foruma nije nikada imao bilo kakav lični interes ili korist u svim akcijama koje je poduzeo,
     – Eko-forum je udruženje građana koje nikada nije dobilo bilo kakvu donaciju za svoj rad, plačanje prostorija ili snošenje troškova od grada ili općine,
     – svoj rad je finansirao kroz učešće na projektima međunarodnih organizacija, i kao takav se svake godine bori za puki opstanak, za razliku od onih “šutećih” udruženja  koja aplaudiraju aktuelnoj vlasti i na njihovim su listama za finansiranje,
     – pošto su na listi Eko-foruma vitalni problemi koji znače život ovog grada kao aerozagađenje zraka, vode, tla, poljoprivredna proizvodnja i hrana, grijanje, energija, okolinske dozvole i rad institucija  koje se trebaju starati o zaštiti zdravlja građana normalno je da su na crnim listama aktuelne vlasti jer su u njenoj nadležnosti sve nabrojane oblasti,
     – svaka akcija koju je pokrenuo Eko-forum je rezultat obimne i stručne analize i tek onda pokrenute akcije isključivo sa ciljem otklanjanja onih silnih problema, negativnosti, nakaradnih ili smišljenih djelovanja, kriminalnih radnji i protiv zakonskog rada,
     – kao rezultat ovakvog djelovanja sve što je Eko-forum dobio bilo je nerazumijevanje ili ljutnja aktuelne vlasti, o zagađivačima ( čitaj Mittalu ) da ne govorimo jer smo im prvi na listi neprijatelja,
     – da ne zaboravim pokrenute tužbe protiv predsjednika Eko-foruma koje su za sada oborene, prijetnji njemu i porodici, prijetnji i pojedincima iz Eko-foruma, i drugim neugodnostima koje su doživljavali,
     – nakon svega da dodam i optužbe da se sve ovo radi  zbog lične promocije ili  političkog djelovanja u DF-u ili drugih članova u drugim partijama, pa će Vam biti jasne “koristi” kojima su se okoristili članovi Eko-foruma.
     – jedina činjenica koju ne pobijamo je da smo silno zahvalni presjedniku Eko-forma što je ovaj vitalni problem aerozagađenja izvukao iz zeničke avlije i postavio ga na nivo na kojem on zaista jeste, onaj globalni jer ove probleme uzrokuje i globalna multinacionalna kompanija koja se ne ponaša onako kako se “mora” ponašati u uređenim državama. Nažalost, mi nismo te sreće jer nemamo ni državu a pogotovu uređenu, pa nam preostaje još duga i teška borba za to.
     – da nema Eko-foruma mi bi nažalost samo slušali i bili bombardovani vijestima o zagađenju u Sarajevu, jer je to u Zenici odavno “normalno” i treba ostati tako, mada bih ja sada potpisao i pristao na sarajevsko zagađenje. Kad imaš medije onda se i problem postavi na nivo koji treba, za razliku od Zenice.
     – a kako nam je stanje da samo napomenem da u međuvremenu “Mittal” normalno radi bez okolinske dozvole evo već skoro godinu, da ne plača naknade  za emitovano zagađenje u zrak več treću godinu, da nakon pokrenutih tužbi protiv “Mittala”, Federalnog ministarstva za okoliš, odgovornih u općini  nismo čak dobili informaciju u kojoj su fazi pokrenute tužbe iako su tužilaštva u obavezi da pokrenu ili obustave tužbu u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja tužbi.
     – i na kraju da napomenem da smo u ozbiljnoj dilemi da li ovom gradu treba Eko-forum i da li treba nastaviti rad, ili ćemo se prema riječima našeg novog gradonačelnika uzdati u dragog Boga, A kao je to on do sada radio, svjedoci smo toga na zeničkim banderama i fasadama gdje se lijepe smrtovnice. A jedina obaveza građana i medija je da šire idiličnu sliku o sreći i blagostanju u dragom nam gardu i usput gledamo zenički dim i prisustvujemo otvaranju asfaltiranih komada sokaka oko željezare.
Zlatan Alibegović
______________
FB Komentari koji slijede su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Zenicablog - KOMENTARIŠITE GORNJI ČLANAK pristojno i u skladu s etičkim normama javnog obraćanja! Redakcija Zenicabloga zadržava pravo da neprimjerene komentare bez upozorenja obriše, a u slučaju ponavljanja ili težih prekršaja i onemogući autora da nastavi komentarisanje!
 
loading...