Tag - zivot

Info

Iskustvo COVID pacijenta u Sarajevu

Iskustvo COVID pacijenta u Sarajevu- Sve što znate o korona virusu nedovoljno je da vas pripremi za šok koji preživite kada vam, nakon testiranja, ljekar kaže...

Naše Zenica

Mahala Odmut

Mahala Odmut- Prema katastarskoj karti iz 1882. godine, Mahala Odmut je imala 127 kuća i protezala se od Drvenog mosta prema Sejmenskoj džamiji, uz Šolajinu pa...