Tag - zarada

Info

Freelancing – prava i obaveze

Freelancing – prava i obaveze – Freelancing bi se mogao prevesti na  našem jeziku kao honorarni posao, a freelancer kao honorarac, slobodnjak...

Naše

Dok majka Latifa sinove ispraća

Dok majka Latifa sinove ispraća – Živimo u vremenu kada je gospodin onaj, što mu drugi vezuje kravatu jer je sam ne zna ni vezati. Ili se isti usadio u...