Tag - rijeke

Info

Porast vodostaja u FBiH

Na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH registruje se porast vodostaja, a značajniji porast vodostaja se bilježi na slivovima Une...