Tag - propaganda

Posuđeno

Fake news i fake reality

Fake news i fake reality – U svijetu je dominantna tema „Fake news“ dok mi živimo „Fake reality“ – šta je veća opasnost za ovdašnju javnost? Fake...