Tag - predmet

Info

Planinarenje kao predmet u školama

Planinarenje kao predmet u školama- Zašto bi planinarenje trebalo uvesti kao predmet u osnovnim školama ili bar kao redovnu porodičnu aktivnost u vaspitanju...