Tag - oie

Ljudi

Nihad Harbaš

Nihad Harbaš- U organizaciji, GIZ-a, USAID-a, UNDP-a, Češke razvojne agencije, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH, održani su prvi sastanci...