Tag - media

Posuđeno

Zabranjeno fotografisati

Zabranjeno fotografisati – Građani pristaju da ih država i velike korporacije svuda snimaju i prate, ali ako fotograf želi da ih fotografiše to već...