Tag - madrid

Ljudi

Amel Tuka: u Madridu za Srebrenicu

Patriota od glave do pete! Svaki trenutak koristi da iskaže ljubav prema domovini, prema Bosni i Hercegovini. Prema svom narodu, prema svim građanima, prema...