Tag - lokalni

Info

Za izbore se prijavilo 115 stranaka

Za izbore se prijavilo 115 stranaka – Prijava za učešće na Lokalnim izborima ove godine u BiH Centralnoj izbornoj komisiji podnijelo je 115 političkih...

Info

CIK BiH: spajanje izbora

CIK BiH: Za spajanje lokalnih i općih izbora u BiH neophodna izmjena ustava i zakona- Da bi došlo do spajanja lokalnih i općih izbora u Bosni i Hercegovini...