Tag - greske

Info

Greške koje radite sa svojim Wi-Fi

Greške koje radite sa svojim Wi-Fi – Možda za neke već i znate. Koristite neizmijenjenu IP adresu uređaja IP adresa za pristup vašem routeru je 192.168.1...