Zenica

Sindikat ljekara i stomatologa: pozivamo nadležne da ispoštuju obećano

Sindikat ljekara i stomatologa: pozivamo nadležne da ispoštuju obećano – U nastavku prenosimo obavijest koju je sindikat ljekara i stomatologa ZDK dostavio 13.11.2017. godine na protokol Vlade ZDK.

-Istu Vam upućujemo kako bi šira javnost bila upoznata, o koracima koje naš Sindikat pravi, te ko je odgovoran za trenutnu situaciju. Korisnike naših usluga molimo za strpljenje, ovo su koraci koje smo najmanje mi ljekari željeli, međutim primorani smo na ovaj način tražiti svoja prava.

Nadamo se da će Ministar zdravstva i Premijer Vlade ZDK konačno shvatiti ozbiljnost situacije, te da će postupiti u skladu sa onim što su i javno obznanili, kao i u skladu sa etičkim obavezama prema građanima i na taj
način spriječiti kolaps zdravstvenog sistema u Zeničko-dobojskom kantonu.

-Ministarstvo zdravstva ZDK n/r Ministru Dragoljubu Brenji
-Premijer Vlade ZDK Miralem Galijašević
-Mediji

Predmet: Obavijest o daljem postupanju

Poštovani,
Na sjednici UO održanoj 10.11.2017. godine, a održanog nakon sastanka Pregovaračkog tima Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ZDK i Pregovaračkog tima
Vlade ZDK obavještavamo Vas:

 Kako na dva posljednja zajednička sastanka niste ponudili konkretno rješenje u vidu potpisivanja Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, te ne vidimo razlog za dalje sastanke ovakve vrste, naš stav je da idući poziv za sastanak uputite, kada budete donijeli konkretnu odluku o sprovođenju Sporazuma postignutog 11.09.2017. godine, a objavljenog 14.09.2017. godine, odnosno pozovete nas na eventualne tehničke dorade
Prijedloga Kolektivnog ugovora.

 Štrajk doktora medicine i stomatologije ZDK se nastavlja sve do ispunjenja naših zahtjeva. Isključiva odgovornost za posljedice nastale tokom štrajka i one koje će eventualno nastati u daljem toku štrajka pada na teret Ministarstva zdravstva i Premijera Vlade ZDK. Pozivamo Vas da kao odgovorne osobe, koje obnašaju i najbitnije funkcije u Kantonu, u razumnom roku ispoštujete ono što ste javno obznanili 14.09.2017.godine, kako građani Zeničko-dobojskog kantona, ne bi i dalje ispaštali.

ŠTRAJKAŠKI ODBOR/UOSSSDMiSZDK

 
loading...