fbpx
Zenica

Povećana zagađenost zraka u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu

Povećana zagađenost zraka u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu – ako visoke vrijednosti prašine PM10 zabilježene su jutros u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu. Očekuje se trend porasta vrijednosti polutanata u zraku i u narednom periodu. Moguća su i prekoračenja praga uzbune za sumpor dioksid koji iznosi 500 ug/m3 u jednom satu na mjernim stanicama u Zenici i Kaknju. I jučer je zadržan trend visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku na najvećem broju mjernih mjesta.

U Zenici su dnevne vrijednosti sumpordioksida i lebdećih čestica 2-3 puta više od propisanih (PM10 97-127 ug/m3; sumpordioksid do 283 ug/m3). Opšti geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka. Za sprovedbu koraka i mjera za spriječavanje prekomjernog zagađenja  zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.