Oglasi

Posao – potreban zastupnik u osiguranju

Posao – potreban zastupnik u osiguranju – Zbog širenja prodajne mreže na prostoru BiH, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Zastupnik u osiguranju – Grad:Zenica

RADNO MJESTO:

1. Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove: /broj pozicija – 10/

• izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranja
• rad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licima
• izlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika.
• obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.

Uslovi:
Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
• VSS
• 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
• Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),
• Vozačka dozvola B kategorije.
• Komunikativnost i spremnost na timski rad

Javni konkurs ostaje otvoren do 15.07.2018. godine.

Motivacijsko pismo i CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS”, ili direktno na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo s obveznom naznakom Prijava na konkurs ili na mail [email protected] .

Nudimo Vam idealnu priliku za Vašu profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima !

loading...