Biznis

Od 190 zemalja BiH na 81. mjestu po lakoći poslovanja

Od 190 zemalja Bosna i Hercegovina na 81. mjestu po lakoći poslovanja
Od 190 zemalja Bosna i Hercegovina na 81. mjestu po lakoći poslovanja

Od 190 zemalja BiH na 81. mjestu po lakoći poslovanja- Prema Izvještaju o lakoći poslovanja koji je pripremila Grupacija Svjetske banke, zemlje u regionu Evrope i centralne Azije rangirane su među najuspješnijima u unaprjeđivanju.

Od ukupno 57 reformi, sve osim jedne od 25 zemalja u regionu su sprovele reforme poslovanja u toku prethodne godine, nalazi su Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu: Jednake mogućnosti za sve (Doing Business 2017: Equal Opportunity for All), koji je danas objavljen.

Četiri zemlje iz ovog regiona: Kazahstan, Bjelorusija, Srbija i Gruzija, rangirane su među najboljih 10 zemalja prema unaprjeđenjima za ovu godinu, na osnovu poduzetih reformi. Već drugu uzastopnu godinu Kazahstan je, sa sedam poslovnih reformi, vodeća zemlja svijeta prema broju implementiranih reformi. U regionu slijede Gruzija i Bjelorusija sa pet i četiri reforme. Na primjer, Gruzija je sprovela jačanje zaštite manjinskih investitora povećavanjem prava dioničara i njihove uloge u donošenju bitnih korporativnih odluka, te pojašnjavanjem vlasničkih i upravljačkih struktura.

Najbolje rangirana privreda u regionu je Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, koja ima globalni rang 10. Zahvaljujući ranije sprovedenim reformama, poduzetniku u BJR Makedoniji sada treba samo dva dana za pokretanje poslovanja, što je znatno manje od regionalnog prosjeka od 10 dana.

Reforme koje su implementirale zemlje u Evropi i centralnoj Aziji nastavljaju da poboljšavaju poslovno okruženje za poduzetnike. Na primjer, plaćanje poreza u regionu sada uključuje 18 isplata u prosjeku, što je manje od polovine broja isplata koje su bile potrebne prije pet godina.

“Region Evrope i centralne Azije je kontinuirano region sa najvećim prosječnim brojem reformi po zemlji i on ide dalje sa istim dobrim praksama koje su uspostavljene u zemljama sa visokim nivoom dohotka“, rekla je Rita Ramalho, menadžer projekta Doing Business.

U toku prošle godine zemlje iz regiona su implementirale najviše reformi, globalno, u oblastima Plaćanja poreza (ukupno 13 reformi), Dobivanja priključka za struju (osam), te Zaštite manjinskih investitora (sedam). Na primjer, Tadžikistan je uveo elektronske račune i omogućio da se putarine plaćaju elektronskim putem. Zbog tih reformi, srednja preduzeća sada obavljaju 12 plaćanja godišnje, u poređenju sa 28 plaćanja ranije. Uz to, iako je Turska povećala stopu poreza na transakcije koji se primjenjuje na čekove, plaćanje poreza je takođe olakšano uvođenjem elektronskih računa i elektronskog knjigovodstva. Sada preduzeće srednje veličine može da pripremi, prijavi i plati poreze za 217 sati, u poređenju sa 226 sati prošle godine.

Ukupno gledano, zemlje regiona imaju dobar učinak u oblasti Zaštite manjinskih investitora. Region takođe ima dobar učinak u oblasti Registracije imovine, u kojoj je u prosjeku potreban 21 dan za registraciju prenosa imovinskih prava, u poređenju sa prosjekom od 51 dan na globalnom nivou. Region ima lošiji učinak u oblasti Dobivanja priključka za struju. Na primjer, u Tadžikistanu, postoji mnogo procedura koje su neophodne da bi se dobio priključak na mrežu za snabdijevanje električnom energijom, a cijena iznosi preko 740 procenata po glavi stanovnika. Uz to, na Kosovu, poduzetnici su se u toku 2015. suočili sa 51 slučajem nestanka električne energije.

Ovogodišnji izvještaj uključuje, po prvi put, dimenziju rodnih pitanja u okviru tri indikatora: Početak poslovanja, Registracije imovine, te Provođenje ugovora. Region Evrope i centralne Azije je jedini region u kojem nema prepreka za žene u oblastima koje su mjerene u okviru izvještaja. Na primjer, u svakoj zemlji regiona, žene mogu da pokrenu poslovanje na jednak način kao i muškarci.

Izvještaj uključuje i proširenje za indikator plaćanja poreza, koji sada pokriva procese nakon prijavljivanja poreskih obaveza, kao što su poreske inspekcije i povrat PDV-a. Zemlje u Evropi i centralnoj Aziji imaju dobar učinak u tim područjima, ali ima i izuzetaka. Na primjer, u Bosni i Hercegovini, period za ispunjavanje obaveza koje se odnose na povrat PDV-a je dugačak, kao i period za izvršavanje poreske inspekcije u Turskoj.

akta.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem