Tag - svijet

Naše

Delirij razuma

Hiljadugodišnja historija zapadne civilizacije, od križarskih ratova pa do danas, permanentno se osmišljava u potrebi izazivanja kataklizmičkih sukoba među...

LM