Uncategorized

O radu Skupštine ZDK u 2020.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2020. godinu je započela već usvojenim Budžetom krajem 2019. godine i u skladu sa tim pristupilo se izradi Programa rada Skupštine za 2020. godinu koji je donesen na 19. sjednici, održanoj 26.02.2020. godine.

Mart mjesec je obilježio početak pandemije koronavirusa, što je obliježilo i ostatak 2020. godine, pa je Skupština u saradnji sa Vladom, prilagodila svoj rad uslovima pandemije pridržavajući se svih mjera, naredbi i preporuka Kriznog štaba Federacije BiH, Kriznog štaba ZDK i  drugih nadležnih organa. Zbog iznenadne i novonastale situacije koja je pogodila cijeli svijet, uslijedio je period sa dosta rada u kome je trebalo stabilizirati prilike u našem Kantonu, a sve kako bi se ustavne i zakonske obaveze redovno izvršavale. Programom rada Skupštine za 2020. godinu je planirano razmatranje 76 akata na sjednicama Skupštine. S tim u vezi, u 2020. godini  održano je ukupno 12 sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, od toga je 1 hitnog i 1 svečanog karaktera, a 2 sjednice su, zahvaljujući velikim naporima zastupnika, kojima se ovom prilikom posebno zahvaljujem na velikom strpljenju i korektnom pristupu, uspješno održane online putem. Na održanim sjednicama razmatrano je 69 tačaka dnevnog reda, a doneseno je 6 zakona, 32 odluke, 40 zaključaka i 2 vrste drugih akata, što je ukupno 80 akta. Treba naglasiti da je Programom rada Skupštine planirano 76 akata za razmatranje u 2020. godini,  a doneseno je 80, što je u konačnici ostvarenje od 105,26% od planiranog. S tim u vezi važno je naglasiti, da je došlo do izvjesnih promjena u Programu rada zbog novonastale pandemije, jer je  određeni broj planiranih akata donesen u saradnji sa Vladom zbog izmjena Programa rada vlade ZDK kao neophodna reakcija na novonastalu situaciju, naročito kada je u pitanju naša privreda i zdravstvo.

Kada uzmemo u obzir pandemiju koronavirusa i sve procese i promjene koje smo morali sprovesti u Skupštini Kantona, smatram da smo sveukupno u 2020. godini kvalitetno odgovorili neplaniranim zadacima koji su se našli pred nama, te uradili izvrstan posao i stvorili pretpostavke za još kvalitetniji rad u 2021. godini.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem