Obdukcija je urađena u Banjoj Luci, a pokazala je da je smrt nastupilia kao posljedica srčanog udara.