Biznis

Krediti privredi prestižu kredite stanovništvu

Krediti privredi prestižu kredite stanovništvu – Iznos kredita koje banke u Federaciji BiH daju kompanijama već ove godine bi mogao premašiti iznos koji daju stanovništvu, čime bi se ovaj odnos konačno promijenio u korist privrede, odnosno razvoja, naspram lične potrošnje, piše BiznisInfo.

Krediti privredi već neko vrijeme bilježe brži rast od kredita stanovništvu, i na kraju prošle godine razlika je smanjena na samo 0,4 posto.

Naime, ukupni krediti banaka u Federaciji BiH lani su zabilježili rast od 7,4 posto ili 909 miliona KM i na kraju godine iznosili su 13,2 milijarde KM.

Kako smo rekli, zabilježena su pozitivna kretanja u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno veće kreditiranje privatnih preduzeća nego stanovništva.

Krediti odobreni privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 9 posto ili od 539 miliona KM, tako da su na dan 31. decembar 2017. godine dostigli iznos od 6,3 milijarde KM, te su imali učešće u ukupnim kreditima od 47,8 posto.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 6 posto ili od 387 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7 posto na 48,2 posto i na dan 31. decembar 2017. godine iznosili su 6,4 milijarde KM.

Ako se ovaj trend nastavi i u ovoj godini, odnos ukupnih kredita će se promijeniti u korist kompanija. Pojačano kreditiranje privrede jedan je odnosnovih uslova ubrzanog ekonomskog rasta.

Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnoj aktivi je smanjeno u odnosu na prethodnu godinu. Veći rast kreditnog portfolija, smanjenje priliva novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 11,7 posto, koliko je iznosio na kraju 2016. godine, smanjen na 9,7 posto na kraju godine.

Depoziti su dostigli 15,8 milijardi KM, uz ostvareni rast od 11,6 posto ili 1,6 milijardi KM, i ostaju najznačajniji izvor finansiranja sa učešćem od 78,3 posto u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, rasli su za 4,5 posto ili 357 miliona KM i iznosili su 8,25 milijardi KM, piše BiznisInfo na osnovu podataka Agencije za bankarstvo FBiH.

biznisinfo.ba

loading...