PERO Zenica
Naše

Držite fige za bolje knjige

Držite fige za bolje knjige –  „Projekat građanin / Ја Грађанин“ je dio Civitas programa, i dio obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. Ovim projektom, mi kao obični građani – srednjoškolci, imamo priliku da promijenimo nešto u našem okruženju. Više informacija o projektu: http://civitas.ba/projektgradjanin/

Na početku ove školske godine identificirali smo problem za proučavanje, dakle izabrali temu. Rekla bih da smo uspješno izvršili proces prikupljanja informacija kao i interaktivno razmatranje postojećih rješenja tj. alternativnih mjera na nivou razreda. Razrađen je i plan akcije. Suštinski dio smo finalizirali i ostaju nam estetske finese rada na panou. Ovaj projekat trebao bi se završiti do kraja aprila.

Postoje 4 grupe:

 • Prva grupa – Objašnjenje problema ( 6 učenika )
 • Druga grupa – Alternativne mjere ( 6 učenika )
 • Treća grupa – Mjera javne politike ( 7 učenika )
 • Četvrta grupa – Plan akcije ( 6 učenika )

Naš razred, III-6  – društveno izborno područje u Prvoj gimnaziji u Zenici, izabrao je kao temu ovog projekta „Problem udžbenika u srednjoškolskom obrazovanju u ZE-DO Kantonu „ . Mnogo bi nam značila medijska podrška pri ovom projektu, jer smatramo da se ovaj problem već predugo ignoriše.

Problem udžbenika prisutan je u našoj zajedinici i u osnovnim i u srednjim školama, te se tiče kako učenika tako i profesora. Smatramo da je problem veoma ozbiljan, pogotovo u savremeno doba kada bi nam sav materijal za učenje i obrazovanje trebao biti na dohvat ruke.

 1. Neki od glavnih problema udžbenika koje želimo istaći su:
 2. Velik broj školskih udžbenika, pri čemu se stvaraju finansijski problemi
 3. Zastarjele ili netačne informacije u udžbenicima
 4. Gramatičke greške u udžbenicima , kako stranih, tako i domaćih jezika
 5. Neprilagođenost udžbenika školskom planu i programu ZE-DO Kantona
 6. Nedostatak udžbenika/literature za specifične predmete (Primjer: etika)
 7. Zdravstveni problemi uzrokovani brojem udžbenika

Ovaj problem vlast zanemaruje iako bi joj edukacija učenika trebala biti prioritet.

Zakon koji se odnosi na ovaj problem je odgovarajući, ali se ne primjenjuje na odgovarajući način. Smatramo da bi se trebale uvesti veće sankcije i kazne u slučajevima kada se zakon u potpunosti ne poštuje.

Na osnovu provedenih intervjua sa uposlenicima Prve gimnazije u Zenici, možemo zaključiti da u našoj zajednici nema neslaganja vezanih za ovaj problem. Većina ispitanih ima isti stav o problemu udžbenika, a to je da je veoma važan problem i da se treba riješiti što prije.

Također smatramo da je važno istaknuti i finansijski problem koji se veže za ovako velik broj udžbenika. Naime, za četiri godine školovanja u gimnaziji potrebno je oko 400KM za polovne udžbenike koje možemo naći na ulicama, a za nove udžbenike čak 600KM.

Ovaj problem se prvenstveno tiče učenika i njihovih roditelja, pa profesora i ostalih uposlenika škola. Učenika se tiče iz razloga što im ovaj problem ometa obrazovanje, a profesora jer im ometa plan i program.

Najčešće alternativne mjere koje se sprovode zbog nedostatka udžbenika jesu diktiranje i korištenje velikog broja zastarjelih udžbenika sa lošim statističkim podacima.

Profesori koji koriste diktiranje kao način prenošenja gradiva, koriste svoje izvore za koje nemaju dozvolu ministarstva i te taj način nije u skladu sa pedagoškim standardima.

Ovaj problem zahtijeva temeljnu razradu i promjene. Prvi prijedlog jeste revizija plana i programa. Svake godine je potrebno korigirati nametnuti plan i program da bi bio u skladu sa već gotovim udžbenicima. Za ovakve poduhvate potrebno je  oformiti tim stručnjaka koji bi sačinjavali: psiholog, sociolog, profesori, lektori, predstavnici Vlade FBiH, predstavnici Vijeća roditelja, kao i Vijeća učenika.  Nedostaci ovakve mjere javne politike su : nedovoljna zainteresovanost građana o ovom problemu  kao i opće neznanje. Osim toga, Vlada ne mstra ovaj problem važnim i nije zasad spremna uložiti dovoljno novca za rješavanje, nama već velikog problema.

Još jedan od načina rješavanja ovog problema jeste korištenje e-udžbenika, korištenje online udžbenika, ili udžbenika na sticku, međutim i ovo rješenje ima negativne strane. Ovakva mjera javne politike problematična je iz razloga što pojedini predmeti nemaju online sadržaj koji nam je potreban. U tom slučaju predlažemo da svaki profesor svoje pripreme za čas radi u pdf verziji kako bi većina imala mogućnost pratiti nastavu, čak i u odsustvu.

Drugi problem, neodstatak ove mjere javne politike jeste što nisu svi u mogućnosti koristiti se ovime, jer nemaju smartphone ili bilo koji drugi elektronski uređaj adekvatan za ovo rješenje.

Predlažemo također i sistem jedan predmet – jedan udžbenik. Ovaj sistem jeste veoma poželjan ali iziskuje dosta vremena, korekcije, stručnost i finansijske potrepštine.

Za ovaj problem zaduženi su Pedagoški zavodi i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu, Kanton, federacija pa čak i sama država. Problem bi najbolje bilo rješavati na nivou države ili federacije ali je moguće naći rješenja i na nivou kantona. Pored vlasti smatramo da i mi sami trebamo da radimo na rješavanju ovog problema.

U razgovoru sa stručnim saradnikom za srednje obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Slađanom Matkovićem, saznali smo da je najveći problem u svemu ovome to što srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno. Postoji previše stručnih predmeta u drugim školama tipa mješovita srednja, ekonomska… Naveo je još da naša država nema adekvatan kadar koji bi izdavao udžbenike za to jer nemamo novca, niti ko hoće to da radi. Također je istakao da su neke knjige napisane sa ogromnom kompleksnošću, jer ljudi koji pišu te knjige ( primjer: informatika ) su na visokom nivou obrazovanja i nemaju isti pogled na to kao i mi, tako da kreiraju definicije koje su veoma teške za razumjeti, kamo li zapamtiti. Pored svega, rekao je da ministarstvo ništa nije uradilo po tom pitanju.

Obavili smo i ankete u nekoliko srednjih škola : Prva gimnazija u Zenici, Druga gimnazija u Zenici i Katolički školski centar „ Sveti Pavao „ . Većina ispitanih slaže se da postoji problem sa udžbenicima i predlažu kreiranje adekvatnijih udžbenika u ZDK.

Plan naše akcije obuhvata pomoć uticajnih ljudi i grupa iz našeg kantona i grada koji bi mogli da stanu uz nas i podupru naše ideje.  Pored vijeća učenika i roditelja, predstavnika stranaka i ministarstva, veoma nam je važna i uloga medija koji danas imaju veliku moć u plasiranju raznovrsnih informacija i gorućih problema zajednice. Nadamo se da ćemo, uz vašu pomoć, uspjeti plasirati ovu našu učeničku priču o sve lošijim uslovima obrazovanja.

Berina Omerdić

 
loading...