Ibrahim Emić

Ibrahim Emić

Zeničke priče: Mahala Odmut

Prema katastarskoj karti iz 1882. godine, Mahala Odmut je imala 127 kuća i protezala se od Drvenog mosta prema Sejmenskoj džamiji, uz Šolajinu pa prema KP...

Zadnje objavljeno