Politika

BPS – Sefer Halilović: Saopštenje za javnost

Podijeli ovu vijest:

BPS – Sefer Halilović: Saopštenje za javnost – S obzirom  na događaje i dešavanja  prije sjednice , na sjednici i nakon 18.sjednice Opštinskog Vijeća Tešanj, koja je bila posvećena ostvarivanju prava branilaca Odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. godine, ( predloženi zaključci  vezanih za navedenu tačku dnevnog reda od strane SDP, SBB, SBiH, A SDA i Naše stranke u Tešnju   a koji se odnose na uspostavu i javno objavljivanje Registra, omogučavanje uvida u Registar, uspostavu Registara po svim osnovama na svih nivoa vlasti, inicijative o uspostavljanju boračkog dodataka, objedinjavanje boračkih udruženja, izrada općinske odluke o socijalnoj zaštiti, imenovanju i pripremi prijedloga odluke komisije za izradu općinske odluke o socijalnoj zaštiti, sagledavanje zakonske mogučnosti objedinjavanje boračkih udruženja i zahtjev da na parking mjestima RVI imaju obavezno određeni broj označenih parking mjesta)  Povjereništvo Kantonalne  organizacije BPS -Sefer Halilović ZDK, je na svojoj sjednici od 16.04.2018.godine konstatovalo da BPS-Sefer Halilović , kao stranka u cjelosti podržava zahtjeve branilaca Odbrambeno oslobodilačkog rata  ( 1. izrada jedinstvenog Registra, 2. borački dodatak i 3. ukidanje finansiranja boračkih udruženja na ovakav način kakav je sada i stavranje jedistvenog boračkog udruženja).

 U prilog ovome potpisan je dokument između Predsjednika BPS -Sefer Halilović i predstavnika Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata  u BiH, potpisnika Rezolucije Branitelja ( po 4 predstavnika Bošnjačke i Hrvatske komponente iz Federacije BiH, ) u Sarajevu 14.09.2017.godine.

Razmatrajući predložene zaključke od strane SDP, SBB, SBiH, A SDA i Naše stranke u Tešnju , članovi Kantonalnog  povjereništva BPS-Sefer Halilović za Zeničko-dobojski kanton  jednoglasno su zauzeli stav da prihvataju većinu nabrojanih zaključaka ali da isti NISU U NADLEŽNOSTI  RJEŠAVANJA  OPŠTINSKOG VIJEĆA TEŠANJ.

Npr. sva pitanja vezana za uspostavu i objavljivanje  Registra sadržana u prva tri prijedloga zaključaka  i prijedloga zadatka o boračkom dodatku, prijedloga zaključka o uspostavi jednog boračkog udruženja NISU  u nadležnosti Opčinskog vijeća nego su u nadležnosti Federalnog ministarstva za boračka pitanja i Agencije za zaštitu ličnih podataka i Parlamenta Federacije BiH. Takođe sva ostala pitanja iz oblasti socijalnih davanja boračkih populacija biće predviđena  novim Zakonom o pravima demobilisanih boraca, koji treba da bude na dnevnom redu u narednih 30 dana na Parlamentu Federacije BiH, gdje su predviđene obaveze kantona i opština po ovom pitanju.

Povjereništvo Kantonalnog odbora BPS -Sefer Halilović  ZDK, smatra da svim građanima treba da bude jasno ,  a  posebno pripadnicima branilaca Odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.gosine, da BPS -Sefer Halilović , kao stranka a samim tim i Kantonalni odbor BPS- Sefer Halilović ZDK-a  podržava ostvarivanje tri zahtjeva boračke populacije a to su :

 

  1. Izrada jedinstvenog Registra boraca/branitelja i korisnika prava iz oblasti boračko/braniteljske invalidske zaštite i njegovo objavljivanje u skladu sa zakonom
  2. Ostavrivanje prava na borački dodatak , u skladu sa zakonom
  3. Ukidanje finansiranja boračkih udruženja , na ovaj način, kojih trenutno ima preko 1600, i stvaranje  jednog boračkog udruženja u skladu sa Zakonom .

Povjereništvo Kantonalnog odbora BPS -Sefer Halilović  ZDK,  pruža  bezrezervnu podršku vijećnicima BPS -Sefer Halilović u Tešnju u daljem radu i smatra da je sva ova konfuzija oko 18.sjednice Opštinskog vijeća Tešanj plod i rezultat  politikantstva, dodvoravanja građanima i boračkoj populaciji , budućim biračima, metodom obmanjivanja , neznanja, populizma , neprincipijelnosti i u krajnjem slučaju ne poštivanja Ustava, zakona i propisanih nadležnosti a posebno brkanja nadležnosti iz određenih oblasti u Federaciji BiH ,  u BiH; kantonima i opštinama , od strane predlagača zaključaka u opštinskom vijeću Tešanj.(SDP, SBB, SBiH, A SDA i Naša stranka).

Ujedno pozivamo svu boračku populaciju da se udruži u nastojanjima da da doprinos i prijedloge za poboljšanje predloženog prednacrta zakona , koji se treba naći u Parlamentu Federacije BiH u narednih 30 dana. Sada imamo svi jednake šanse  ali i obavezu da ono što nije bilo dobro  i ono što je nedostajalo , svojim prijedlozima popravimo a BPS -Sefer Halilović će istrajati  u ostvarivanju zahtjeva boračke populacije .

 

Općinska organizacija SDP Tešanj je 16.04.2018.g. na tesanj.net ničim izazvana niti prozvana, objavila tekst (koji možete pročitati na linku: http://tesanj.net/2018/04/16/borba-za-prava-boraca-u-tesnju-umalo-zavrsila-tucom-na-tematskoj-sjednici-ov-tesanj/ ) kojim je nastavila sa plasiranjem dezinformacija i zamjenama teza oko statusa nezadovoljnih boraca na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Tešanj koja je održana 13.04.2018.g. Zaista se normalan čovijek pita: što im to treba? Zašto siju toliku negativnu energiju oko sebe? Zašto uvijek optužuju druge za nešto što su sami krivi? Zašto u ovom slučaju, čija je epizoda već završena, i dalje optužuju druge za svoje politikantstvo koje je već, ne samo prevarenim borcima, nego i vrapcima jasno? Zašto?

Naime, ova uvažena gospoda iz “europske stranke” umjesto da su građanima objasnili i izvinuli se što su Općini napravili nove neopravdane troškove sjednice (a možda im to i jeste cilj), jer su za sjednicu predložili zaključke koji nisu u nadležnosti Vijeća, oni vjerovatno vjerujući u izreku: “Napad je najbolja odbrana”, u kontekstu navedene objave piše slijedeće:
– “SDA i BPS pokušavali da ospore moralnost i ispravnost Zahtjeva za sazivanje sjednice”;
– “SDA i BPS obmanjivali javnost da se traži ukidanje finansiranja boračkih udruženja”;
– “drskost vijećnika SDA i BPS se nije mogla sakriti”;
– “jedino se u Tešnju pišu krivične prijave protiv boraca. Nažalost, prijetnje, ucjene, obmane i laži su
trenutna vrijednost “Europskog Tešnja”;
– “pokazali su šta misle o borcima”

Da ne bi bilo zabune, ovim tekstom se obraćamo poštenim građanima kojima je stalo do istine, a istovremeno su zbog nedostatka informacija zbunjeni dešavanjima oko ove sjednice. Tekst nije namijenjen onima koji su navijački raspoloženi, jer je njima besmisleno na nešto ukazivati kao slijepcu pokazivati i gluhom govoriti. Oni svoje vole pa kad igraju i loše. I neka. Imaju ljudi pravo na to!

Kantonalni odbor BPS- Sefer Halilović ZDK

Pa krenimo redom, dakle, za one koji hoće istinu:

Prvi od gore navedenih citata objave:

Pisani materijal za sjednicu od strane SDP-a i drugih oko njega se još uvijek nalazi na službenoj web stranici Općine (na linku http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice/17638-18-tematska-sjednica) u kome su naveli 12 zaključaka koje predlažu Vijeću, zatim drugi dokument sa potpisima 12 vijećnika inicijatora sjednice, zatim inicijativa grupe demobilisanih boraca sa njihovim zahtjevima i četvrti dokument poseban Zahtjev za ukidanje finansiranja boračkih udruženja na općini Tešanj. Pošto su i sami shvatili da neki od zaključaka nisu realni i u skladu sa Zakonima, na sjednici su 12 predloženih zaključaka sveli na 9 koje su objavili u tekstu na koji se pozivamo (tesanj.netod 16.04.2018.g.). U toku sjednice im je više puta ukazivano da ni ti zaključci nisu u skladu sa propisima, što je nekoliko vijećnika pokretača ove inicijative pred kamerama priznalo i može se na snimku sjednice isto provjeriti. Na to im je ukazivao i Načelnik kao i zastupnik u Kantonalnoj skupštini H.H.

No, do kraja sjednice su svi vijećnici inicijatori sjednice (SDP, SBiH, SBB i ASDA) ostali dosljedni svojim zaključcima za koje osim prvog na glasanju nisu dobili podršku vijećnika iz SDA i BPS, jer nisu iz nadležnosti Vijeća, što bi bilo vanstatutarno djelovanje. Deveti zaključak (parkin prostori) je već 6 godina regulisan posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a što bi vijećnici dakako trebali znati, pogotovo ako se uzme koliko su neki od njih u klupama ovog Vijeća. No očito je da se oni žele više baviti pitanjima koje trebaju rješavati Parlamenti Federacije i Države nego pitanjima iz svoje nadležnosti.
I nakon samo ovog kratkog pojašnjenja, jasno je da su predloženi zaključci amoralni i neispravni, odnosno baš suprotno od onoga što tvrde.

Drugi navedeni citat:
Iz naprijed navedenih radnih dokumenata koje su dostavili Vijeću (SDP i drugi), svako ko zna čitati može vidjeti da treći i četvrti dokument jasno potvrđuju da žele ukinuti finansiranje boračkih udruženja preko kojih se godišnje riješi 3.100 različitih zahtjeva demobilisanih boraca i na transparentan način svakog mjeseca izvještaj dostavljaju Općini.
I pored toga što ti dokumenti stoje na web stranici opet optužuju SDA i BPS da mi obmanjujemo javnost! Pa ima li veće drskosti od toga?!

Treći citat:
I ovaj citat je podvala kao i prethodni, jer je vijećnik BPS-a samo žustro reagovao na uporne verbalne provokacije, dobacivanja i vređanja od strane Bajraktarevića koji je bio među gostima Vijeća. Ako su htjeli istinu, zašto nisu naveli da je predsjedavajući Općinskog vijeća nakon tog čina Bajraktarevića odstranio sa sjednice? Namjerno su to sakrili da bi se o Hasanbašiću u javnosti izgradila pogrešna slika. Za razliku od onih koji ga prozivaju, Hasanbašić im može biti primjer patriote i borca za domovinu. To znaju njegovi saborci.

Četvrti citat:
Ovakvo javno pisanje je više i od drskosti i od bezobrazluka! Zašto? Ko imalo razumije organizaciju vlasti zna da policija i sud po propisima nisu u nadležnosti lokalnih uprava općina, što SDP ponovo potura neupućenim građanima da bi se stvorio utisak kako je i za to odgovorno rukovodstvo općine. A to što pripisuju “Europskom Tešnju”, upravo govore više o sebi liječeći nekakve autsajderske frustracije. Ovakav stav prema svojoj općini, koji nije prvi puta, jedino je uporediv sa stavom Milorada Dodika prema Bosni i Hercegovini. Zašto? Kako? Dokle?

Peti citat:

Naravno i ovdje se nastavlja manipulatorska igra riječi za neuke i neupućene kao glasačko tijelo u oktobru. Za one upućenije, kojih je hvala Bogu sve veći broj, istina je sasvim drugačija, a ona kaže:

Ne daj Bože da SDP brine o borcima ABiH! Da li je to isti onaj SDP koji se godinama trudi objasniti kako to nije bio njihov rat (92-95.). Da li je to onaj SDP koji se boraca u Tešnju sjetio 20 godina nakon rata? I vidi slučaja baš pred izbore! Da li je to onaj SDP čiji revizorski timovi na općini Tešanj iz prava izvedoše 25 porodica šehida i još više invalida od kojih su se, pa skoro svi, kroz žalbeni postupak vretili u pravo, što znači da su protivzakonito izvedeni iz prava (dvije porodice šehida su još u tužbenom postupku, a vjerovatno će se i one vratiti u pravo). Je li to onaj SDP čiji su kadrovi kroz te iste revizorske timove inkasirali i po 25.000 KM i to sve po partijskoj liniji. Je li to onaj SDP čiji je ministar borcima općine Tešanj 2013.g. od zakonom propisanih 950.000 KM isplatio samo trećinu? Je li to onaj SDP koji je svojim izmjenama (“Helezovi Zakoni”) obezvrijedio na hiljade ratnih invalida ispod 70% za koje je propisana simbolična naknada, a svakim danom su stariji, iznemogliji, bolesniji i sa sve manjom radnom sposobnosti? Umjesto da im se invalidnost zbog godina poveća, oni su je umanjili kao da su ozdravili!

Gospodo iz SDP-a!

Za nas borci ne postoje od juče! Mi sa njima živimo, suosjećamo i radimo na poboljšanju njihovih prava sve poslijeratne godine, ali na adresama za rješavanje tih problema (zdravstvena zaštita, banjsko liječenje, stambeno zbrinjavanje, stipendiranje djece, jednokratne pomoći za smrtne slučajeve, jednokratne pomoći za tešku materijalnu situaciju, programi zapošljavanja i samozapošljavanja…). Za osnovna prava smo se zajedno s njima “borili” sa institucijama na nivou Federacije BiH, a za dopunska prava na nivou Kantona i sve preko udruženja i njihovih saveza koji su po Zakonu o udruženjima i fondacijama legalni i legitimni predstavnici onih koje predstavljaju. Mi to radimo i danas i zato pozivamo sve borce da se uključe u udruženja jer samo preko njih mogu imati legalitet i legitimitet. Ali im ne govorimo da se njihova prava mogu riješiti na nivou Općinskog vijeća kao što to čini SDP sa svojim satelitima, praveći nered, smutnju i pokušavajući na sve noguće načine izazvati što je moguće veću nestabilnost na lokalnom nivou.

Zato uvažene kolege iz SDP-a, a i njegovi sateliti, molimo vas da za ubuduće naučite šta su nadležnosti Općinskog vijeća i da prestanete obmanjivati javnost a i borce, kako im navodno vi kao želite pomoći, a BPS i SDA kao ne žele im pomoći, jer je postalo svima jasno koje su vam namjere. Nemojte svoj nerad i nedostatak kreativnosti u programima i projektima od lokalnog značaja kompenzirati samo napadima, intrigama i lažima o drugim. Kada ste izabrani za vijećnika, onda se i bavite pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća. Vjerujte, tako ćete steći poštovanje i podršku drugih, pa i samih sebe.

Hvala svim građanima koje interesuje istina što su došli do kraja ovog teksta!
OO BPS Sefer Halilović Tešanj

BPS- Sefer Halilović ZDK

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno