Info

Bankarski sektor FBiH: 16,2 milijarde KM

Podijeli ovu vijest:

U bankarskom sektoru Federacije BiH i u 2014. godini zabilježeni su pozitivni trendovi koji se ogledaju u rastu bilansne sume, kredita, depozita, a posebno štednje stanovništva, kao i poboljšanje profitabilnosti ukupnog bankarskog sektora, navodi se u saopćenju Ureda za informisanje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA). Bankarski sektor je i dalje stabilan i adekvatno kapitaliziran, a likvidnost sektora je i dalje zadovoljavajuća.

Bilansna suma sa 31.12.2014. godine iznosi 16,2 milijarde KM i za 719 miliona KM ili 4,7% je veća nego na kraju 2013. godine, što predstavlja pozitivan znak i za očekivati je da će se isti trend nastaviti i u narednom periodu.

Rast bilansne sume prevashodno je rezultat rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je i u 2014. godini nastavljen trend smanjenja kreditnih obaveza. Struktura aktive imala je manje promjene vezane za dvije ključne imovinske stavke: smanjenja učešća kredita sa 70,3% na 69,1% i novčanih sredstava sa 28,6% na 28,2%.

Na dan 31.12.2014. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka, kao i na kraju 2013. godine.

U 2014. godini nastavljen je trend blagog pada broja zaposlenih u bankama u FBiH. Broj zaposlenih sa 31.12.2014. godine iznosi 6.960, što je manje za 91 zaposlenika ili 1% u odnosu na kraj 2013. godine.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u 2014. godini zabilježili su rast od 2,9% ili 318 miliona KM i na kraju godine iznose 11,2 milijarde KM. Krediti stanovništvu iznose 5,4 milijarde KM i zabilježili su rast od 5% ili 253 miliona KM sa učešćem od 48,8% u ukupnim kreditima. Krediti pravnim licima iznose 5,8 milijardi KM i na istom su nivou kao i na kraju 2013. godine, sa učešćem od 51,2%.

U strukturi izvora financiranja banaka depoziti u iznosu od 12,1 milijardi KM i s učešćem od 75,0% i dalje su najznačajniji izvor financiranja banaka u FBiH, a u 2014. godini porasli su za 5,3% ili 607 miliona KM. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i financijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i na kraju 2014. godine iznosili su 6,7 milijardi KM, što je za 7,9% ili 491 milion KM više nego na kraju 2013. godine.

Kreditne obaveze banaka sa 31.12.2014. godine iznosile su jednu milijardu KM ili 6,4% od ukupnih izvora financiranja i manje su odnosu na kraj 2013. godine za 13 miliona KM ili 1,2%.

Ukupni kapital banaka sa 31.12.2014. godine iznosi 2,43 milijarde KM, što je za 5,5% ili 127 miliona KM više nego na kraju 2013. godine.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, sa 31.12.2014. godine iznosi 16,1%, što je za 1,9% procentnih poena manje u odnosu na kraj 2013. godine, kada je iznosila 18,0%, na što je utjecala promjena regulative, ali je stopa adekvatnosti kapitala i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12%), što predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.

Prema nerevidiranim podacima iz bilansa uspjeha za 2014. godinu, banke u FBiH ostvarile su dobit u iznosu od 131 milion KM. Pozitivan financijski rezultat ostvaren je kod 15 banaka u ukupnom iznosu od 167 miliona KM, dok su dvije banke iskazale gubitak u iznosu od 36 miliona KM.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno