fbpx
Politika

A-SDA: Inicijativa mr. Rame Isaka – Očistiti obale rijeka

Očistiti obale rijeka – Mr. Ramo Isak, poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, pokrenuo je inicijativu za čišćenje obala rijeke Bosne, ušća Lašve u rijeku Bosnu, obala rijeke Krivaje i svih ostalih rijeka, rječica i potoka u Zeničko-dobojskom kantonu.

Riječni vodotokovi i obale rijeka u našem kantonu već duže vrijeme su zagađene PVC otpadom i drugim naplavnim materijalom. Sve ovo, uz nehigijenske uslove i ugrožavanje životinjskih i biljnih vrsta u našim rijekama i na njihovim obalama, predstavlja i veoma ružnu sliku za stanovništvo, putnike i potencijalne turiste. Posebno treba imati na umu da se duž rijeke Bosne pruža ključna međunarodna saobraćajna komunikacija prema Jadranskom moru, pa ovo ima veoma negativan odraz i na razvoj turizma u našem kantonu i šire.

Zaštita riječnih vodotokova, koji uz riječno ribarstvo i turističke potencijale predstavljaju i bisere i oaze ljepote našeg kantona, jeste prioritetno pitanje za očuvanje zdravog, ekološki čistog i prirodnog okoliša.