Biznis

ZEDA – MREŽE SARADNJE KAO KLJUČNE POLUGE ZA RAZVOJ: Ankete i strategije su dobre, ali kompanije trebaju nešto stvarno!

cof

ZEDA – MREŽE SARADNJE KAO KLJUČNE POLUGE ZA RAZVOJ: Ankete i strategije su dobre, ali kompanije trebaju nešto stvarno! – Trodnevni sastanak konzorcija projekta FORESDA koji čine i predstavnici Zeničke razvojne agencije ZEDA, a koji je početkom novembra održan u Beogradu, stavio je akcenat na teme inovacija vezane za MSP. Također, ovo je bila prilika da se provjere prvi rezultati pilot projekta koji su povezani sa konceptom oscilatornog sušenja, poboljšanom metodom konvencionalnog sušenja drveta, ali i da se posjeti Beogradski sajam namještaja, koji je u posljednjih nekoliko godina postao jedan od najvažnijih sajmova namještaja u regionu jugoistočne Evrope.

FORESDA razvija deset pilot projekata vezanih za tri tematska područja: pametna i održiva gradnja i namještaj, inovativni bio-bazirani proizvodi i materijali i energetska efikasnost. Piloti treba da dovedu do pojave novih međusektorskih lanaca vrijednosti i povećane efikasnosti zajedničkih istraživačkih i inovativnih aktivnosti. Faza implementacije počela je u januaru 2018. godine, a neki interesantni rezultati su već postignuti.

Mreže saradnje kao konkretna podrška preduzećima

Među ključnim projektnim riječima, inovacija definitivno uzima jednu od dvije centralne pozicije (druga je međusektorska), a dodatna vrijednost projekta je uspostavljanje funkcionalnih mreža saradnje. Pitanja koja se prirodno javljaju su: Zašto? I kako? Zatim nije li dovoljno imati kancelarije za prenošenje tehnologije/znanja, profesionalna udruženja, klastere, istraživačke institucije i slične objekte, pa čak i odjele unutar kompanija koji se bave istraživanjima i razvojnim aktivnostima? Zašto nam stvarno trebaju mreže za saradnju i šta zapravo predstavljaju?

Glavni razlog za realizaciju ove aktivnosti jeste činjenica da se kompanije bave mnogim preprekama u procesu razvoja neke inovacije. Najveće prepreke za prevazilaženje u procesu implementacije novih inovacija unutar FBI vezane su za nedostatak direktnih državnih programa finansiranja (33%), nedostatak unutrašnjih finansijskih sredstava (25%) i nedostatak stručnjaka i kvalifikovanih radnika (25%) **. Stoga, cilj ove aktivnosti projekta je da generišu i učine validnima međusektorske, transnacionalne inovativne aktivnosti u odabranim strateškim oblastima inovacija projekta FORESDA: (1) pametna i održiva gradnja i nameštaj, (2) inovativni proizvodi zasnovani na biološkoj osnovi i materijali – nekonvencionalne upotrebe materijala zasnovanih na drvetu, i (3) energetska efikasnost.

Odabrano sredstvo za realizaciju ovog cilja je uspostavljanje mreža saradnje kao međunarodne, međusektorske mreže malih i srednjih preduzeća, velikih kompanija i istraživačkih organizacija koje će razviti zajedničke programe inovacija. Te mreže će djelovati kao motori za generisanje ideja za nove proizvode, procese, usluge i doprinijeti podsticanju međusektorskih, transnacionalnih inovacija u zemljama projekta i šire. Međutim, najvažnija činjenica je da mala i srednja preduzeća koja se bave inovacijama dobijaju metodološka i naučna znanja kako bi se podstakle inovacije, međusektorsko i transnacionalno razmišljanje. Na taj način će mala i srednja preduzeća dobiti konkretnu podršku i će biti senzibilna za dalje razmišljanje i razvoj inovacija u pravcu kružne ekonomije i održivih poslovnih modela. To je kako FORESDA direktno doprinosi žalbi koja se često čuje iz kompanija: Projekti su dobri, ali imamo dovoljno istraživanja i strategija. Potrebna nam je prava podrška!

Oscilatorno sušenje – budućnost sušenja?

Sastanak u Beogradu održali su IPA partneri sa Šumarskog fakulteta (Univerzitet u Beogradu). Pružena je mogućnost interakcije sa studentima i upoznavanje sa  projektima, posebno u oblasti dizajna namještaja. Pored toga, projektni partneri posjetili su pilot projekat koji realizuju srpske kolege, a koje se bave oscilatornim sušenjem drveta. Cilj je poboljšati konvencionalni metod sušenja. Do sada je sprovedeno više od pet novih ciklusa oscilirajućeg sušenja – uglavnom na bukovim drvetom debljine 38 mm. Gotovo svi oscilatorni rasporedi dali su bolje rezultate u smislu kvaliteta sušenja i/ili trajanja u odnosu na konvencionalni raspored sušenja. Urađeni su testovi na hrastovom drvetu debljine 25 mm. Prvo oscilovanje je bilo kraće za cca. 20 posto od konvencionalnog sa vrlo sličnim kvalitetom sušenja!

 

Beogradski sajam namještaja – Ne zaostaje za regionom!

Sastanak projekta organizovan je paralelno sa Beogradskim sajamom namještaja. 55. Sajam je pokazao da ne zaostaje za regionom. Dva paviljona su strogo posvećena dizajnu, a glavni događaj, Design Talks, okupio je neke istaknute dizajnere i arhitekte. Zajednički zaključak se bavi najvećim izazovima vezanim za mlade dizajnere: Svima njima je potrebna velika podrška u svim fazama njihovog rada, ali također, moraju biti realni i shvatiti da nije svaka kompanija dizajnirana za njihov dizajn! Pored toga, većina proizvođača iz regiona jugoistočne Evrope ne može biti konkurentna po pitanju proizvodnog kapaciteta ili cijene, ali može biti u pogledu velikog potencijala projektnih ideja koje su prezentovane tokom sajma.

PODSJEĆAMO: Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član Konzorcija organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela s implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi u januaru 2017. godine.

Projekat implementira 13 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području devet podunavskih zemalja: Austrija, BiH (ZEDA, PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Vodeći projekt-partner je CyberForum e.V. iz Njemačke.

Više informacija o projektu FORESDA možete pronaći klikom na linkovima:  http://www.interreg-danube.eu/  i http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem