Zenica

ZDK – Javni poziv Dječja nedjelja

Na osnovu člana 34. Zakona o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 02/15) i člana 137. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kanton („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 03/15), Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK je 04.07.2015. raspisalo:

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijedloga projekata radi dodjeljivanja sredstava za financiranje i sufinanciranje projekata povodom obilježavanja „Dječje nedjelje“
u Zeničko-dobojskom kantonu u 2015. godini

Na Javni poziv mogu se prijaviti pravna lica, odnosno: jedinice lokalne samouprave, ustanove socijalne i dječje zaštite, kao i udruženja i fondacije (u daljem tekstu: Korisnici) čije su programske aktivnosti usmjerene na unapređenje zaštite i brige o djeci sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Prilikom razmatranja, prednost će imati prijedlozi projekata zasnovani na partnerstvu vladinog i nevladinog sektora.

Prijedlozi projekata Korisnika koji nisu dostavili izvještaje o realizaciji ranije dodijeljenih kantonalnih budžetskih sredstava neće biti uzeti u razmatranje.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti Korisnici čiji se projektni prijedlozi odnose na:

pružanje podrške porodicama sa djecom (sa naglaskom na djecu bez roditeljskog staranja i porodice u riziku od razdvajanja, djecu ometenu u fizičkom i/ili psihičkom razvoju, višečlane porodice sa djecom i dr. marginaliziranih grupa djece) koje se nalaze u stanju socijalne potrebe;
promotivne, edukativno-zabavne i dr. aktivnosti o značaju primjene Konvencije o pravima djeteta.
Prijave na Javni poziv, sa potrebnom dokumentacijom definiranom ovim Javnim pozivom, potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
Ul. Kučukovići br. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Sa obaveznom naznakom: „Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata radi dodjeljivanja sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu“.

Rok za prijavu je 20 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona ili putem telefona 032/460-688.

Javni poziv – Dječja nedjelja 2015.pdf

Obrazac 1 prijava 1.doc

Obrazac 2 aplikacija prijedloga projekta 1 1.doc

hronika.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem