Zenica

Vlada FBiH donijela odluku o finansijskoj konsolidaciji RMU Zenica

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Vlada FBiH je na svojoj hitnoj sjednici donijela odluku o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva RMU Zenica s ciljem oporavka ovog preduzeća i zbrinjavanja radnika.

Odluku prenosimo u nastavku:

Službene novine Federacije BiH, broj 26/24 Na osnovu člana 8. st. (1) i (3), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/14, 36/18, 54/19, 48/21 i 94/23), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. hitnoj sjednici, održanoj 02.04.2024. godine, donosi

ODLUKU O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU “ZENICA” D.O.O. – ZENICA

I. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrava pokretanje postupka finansijske konsolidacije Privrednog društva RMU “Zenica” d.o.o. – Zenica.

II. Postupak finansijske konsolidacije Privrednog društva RMU “Zenica” d.o.o. – Zenica, ne može trajati duže od 31.12.2027. godine.

III. Odobreni postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja Privrednog društva RMU “Zenica” d.o.o. – Zenica nastalih zaključno do 31.12.2021. godine u ukupnom iznosu od 124.792.241,77 KM, a po osnovu:

– doprinosa za zdravstveno osiguranje (ukupno 45.128.388 KM),

– doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (ukupno 5.210.957 KM),

– poreza – isključujući porez na dodatu vrijednost (ukupno 4.864.212,34 KM),

– voda (ukupno 273.069,14 KM),

– električna energija (ukupno 999.832,46 KM) i

– dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge (ukupno 68.315.782,83 KM), a u skladu sa Elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja RMU “Zenica” d.o.o. – Zenica za period 2024.-2026. godine.

IV. Izmirenje dugovanja, iz tačke III. ove odluke, Privredno društvo RMU “Zenica” d.o.o.- Zenica izvršit će na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Zavodom zdravstvenog osiguranja nadležnih kantona, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje nadležnih kantona, davaocima usluga (dugovanja za vodu i električnu energiju) i dobavljačima za isporučene robe i usluge.

Sporazumom će se ponovo preispitati i usaglasiti odnosno utvrditi tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga vrši na teret kapitala privrednog društva.

Primjerak Sporazuma se dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

V. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrava otvaranje računa Privrednog društva RMU “Zenica” d.o.o. -Zenica, ID 4218116700000, za obavljanje platnih transakcija, u zemlji i inostranstvu, kod poslovne banke Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo.

VI. Zadužuje se Skupština Privrednog društva RMU “Zenica” d.o.o. – Zenica da donese Odluku o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacije.

VII. Zadužuje se Privredno društvo RMU “Zenica” d.o.o. – Zenica da jednom mjesečno izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima poduzetim u cilju realizacije ove odluke.

VIII. Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da prati, i izvijesti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju ove odluke, u roku od 90 (devedeset) dana od dana njenog stupanja na snagu.

IX. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno