Zenica

VIDEO+FOTO: Rezultati rada ZZO ZDK u prva dva mjeseca 2017. godine

VIDEO+FOTO: Rezultati rada ZZO ZDK u prva dva mjeseca 2017. godine – U prostorima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko – dobojskog kantona danas je upriličena press koneferencija na kojoj je govorila direktorica ZZO ZDK Mirzeta Subašić. Prenosimo snimak cijele press konferencije, a potom i informacije o radu ZZO.

Rezultati rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u prva dva mjeseca 2017. godine – Na samom početku podsjetićemo da su zastupnici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona krajem 2016. godine, dali saglasnost na Finansijski plan za 2017. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koji planiramo ispuniti.

Planirani prihodi su 162.671.500 KM, što je povećanje za 4,3 % ili 6.7 miliona KM više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2016. godinu. Ovom prilikom želimo predstaviti rezultate rada Zavoda u prva dva mjeseca 2017. godine.

1.Zavod zdravstvenog osiguranja je potpisao Ugovor sa 15 zdravstvenih ustanova (Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj, Domovima zdravlja: Zenica, Visoko, Olovo, Vareš, Breza, Zavidovići, Maglaj, Kakanj, Poliklinika s dnevnom bolnicom Doboj-Jug, Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-do kantona, Zavod za bolesti i ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica), a obračun je rađen za sve ustanove identično-po jedinstvenog metodologiji, standardima i normativima.

Na taj način, osiguranicima s područja Zeničko-dobojskog kantona je osigurana zdravstvena zaštita, svih nivoa-primarna, konsultatitvo-specijalistička i tercijalna za što je planirano izdvojiti čak 104.024.000 KM. Napominjemo da Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona od zdravstvenih ustanova kupuje zdravstvenu zaštitu koju ove ustanove pružaju  osiguranicima, tako da Zavod nema nikakve veze ni sa Granskim ugovorom, ni sa isplatama plata uposlenicima u zdravstvenim ustanovama, jer je to obaveza poslodavca.

2. Takođe, potpisani su ugovori o snadbijevanju osiguranih lica sa ortopedskim i drugim pomagalima ( optičkim pomagalima, sa aparatima za pojačavanje sluha, uređajima za glasan govor, individualnim slušnim nastavcima po mjeri uha, kao i za snadbijevanje okvirima za naočale, korekcionim staklima i standardnim kontaktnim lećama, zubnoprotetskih nadomjestaka, medicinsko-sanitetskih pomagala i materijala za RVI-paraplegičare, endoproteza itd.), a koje se propisuju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Za nabrojano, Zavod u 2017. godina planira 4.300.000 KM.

3. Osim toga, Zavod je potpisao Sporazume sa 10 specijaliziranih, odnosno socijalnih ustanova o obezbjeđenju primarne zdravstvene zaštite i lijekova za smještaj osigurana lica s područja Zeničko-dobojskog kantona, u vrijednosti 840.000 KM, kao što je Drin Fojnica, Pazarić, Višegrad, Jakeš, Bakovići, Duje itd. Nastavljena je saradnja i sa UKC Sarajevo, UKC Tuzla i centrom za srce Tuzla, te Medicinskim fakultetom sa klinikama u Sarajevu, Stomatološkim fakultetom sa klinikama u Sarajevu i Zavodom za transfuzijsku medicinu FBIH, što će Zavod koštati 8.000.000 KM, a za banjsko-klimatsko liječenje u Olovu, Fojnici i Tesliću biće izdvojeno 540.000.

4. Potpisani su ugovori i sa apotekama-javnim i privatnim, čime je obezbijeđeno je redovno snadbijevanje osliguranih lica Zeničko-dobojskog kantona sa lijekovima s Esencijalne liste. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Podsjećanja radi, od 1.oktobra 2016. godine s primjenom je počela proširena Esencijalna lista lijekova za koju izdvajamo 25.020.000 KM, a za lijekove po posebnom odobrenju još 700.000 KM . Ove godine, Zavod po prvi put, između ostalog, finansira i nabavku lijekova “Metadon” i “Suboksone” za JZU Zavod za bolesti ovisnosti u iznosu od 420.000 KM, koja su do sada bila donacija UNDP-a.

5. Zavod je obezbijedio sredstva za održavanje zdravstvenog informacionog sistema Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini, te planirao sredstva za uvođenje e- recepata kojim se očekuje značajne uštede u potrošnji lijekova.

6.Za 2017. godinu previđena je maksimalna racionalizacija troškova, od smanjenja broja uposlenih, plaća i naknada uposlenih, troškova goriva, reprezentacija, itd., u iznosu preko 500.000 KM u odnosu na raniji period.

7. Nakon isteka četverogodišnjeg mandata, u februaru su formirane su nove Komisije-prvostepena Komisija za banjsko liječnje i drugostepene: Komisija za prava osiguranika, odnosno za kontrolu bolovanja.

Svjesni smo da je naš Finansijski plan dosta ambiciozan, naročito kad su u pitanju uštede, poduzeti ćemo sve da ispunimo planirano i da se sredstva od doprinosa namjenski troše- s ciljem -bolja zdravstvena zaštita osiguranika Zeničko-dobojskog kantona. Usvajanjem Finansijskog plana kao i potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama, apotekama, ortopedskim kućama, specijalnim bolnicama, kliničkim centrima itd., stvoreni su uslovi da osigurana lica Zeničko-dobojskog kantona mogu neometano ostvarivati prava po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, a što nije bilo slučaj u prethodne četiri godine.

Važno je naglasiti da je Zavod blagovremeno ispunio planirane zadatke, a sve u interesu osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona da na vrijeme ostvare svoja prava i da im se obezbijedi što kvalitetnija zdravstvena zaštita.

Ovo su, između ostalih, neki od rezultata rada Zavoda u prva dva mjeseca ove godine, kao i to šta planiramo raditi u 2017. godini, prvenstveno na povećanju prihoda, razmatarnje uvođenja premija-markica i uvođenju e-recepta).

Upravni odbor Zavoda je na svojoj 8. sjednici od 27.2.2017. godine i usvojio i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. Također, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj sjednici primila k znanju, a Izvještaj o izvršenju Finanisjkog plana, uskoro bi se trebao naći i pred zastupnicima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

direktorica Mirzeta Subašić

 
loading...