Politika

Usvojen Nacrt Budžeta za 2024. godinu

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Gradsko vijeće Zenica na 39. sjednici koja je održana danas usvojilo je Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu.

Ukupno planirani prihodi i primici sa procijenjenim akumulisanim suficitom u Nacrtu Budžeta za 2024. godinu iznose 112.429.093,95 KM i isti su za 15% veći od ukupnih prihoda i primitaka planiranih Budžetom sa uvećanjima za 2023. godinu odnosno za 23% su veći od iznosa planiranih u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu.
Strukturu prihoda i primitaka po Nacrtu Budžeta za 2024. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 84.466.403,40 KM, zatim primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 20.410.000,00 KM te procijenjeni akumulisani suficit u iznosu od 7.552.690,55 KM.

Shodno Nacrtu Budžeta za 2024. godinu planirani rashodi i izdaci sa rasporedom procijenjenog akumulisanog suficita iznose 112.429.093,95KM i isti su za 23% veći od iznosa planiranih u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu.
Strukturu rashoda i izdataka po Nacrtu Budžeta za 2024. godinu čine rashodi i izdaci iz prihoda Grada planirani u iznosu od 84.466.403,40 KM, transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 20.410.000,00 KM te raspored procijenjenog akumulisanog suficita planiran u iznosu od 7.552.690,55 KM.

Obrazlažući Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu pomoćnica Gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić je istakla da ovaj Nacrt ima izraženu razvojnu komponentu jer su značajna sredstva opredijeljena za infrastrukturne projekte, kao i druge razvojne projekte.

Među značajnim infrastrukturnim projektima se, između ostalog, izdvajaju izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena, izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza), izgradnja ambulante porodične medicine u Mjesnoj zajednici Perin Han, rekonstrukcija ambulante porodične medicine Lokvine, izgradnju doma Gorske službe spašavanja na Smetovima te izgradnja Eko kuće Smetovi.

Nacrtom Budžeta za 2024. godinu planirana su i sredstva na ime tekuće budžetske rezerve u iznosu od 250.000,00 KM ili 0,36% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka, a koristit će se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti

„Ovo je najveći nacrt budžeta u istoriji grada. Gradska uprava s resornim ministarstvima je sve uradila da pokuša napraviti da sredstva budu najbolje raspoređena. S obzirom da će o ovom nacrtu biti održana javna rasprava pozivam sve klubove političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije kako bi pripremili što je moguće bolji Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu. Također, pozivam i građane da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta“, kazao je, između ostalog, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Vijećnici su na ovoj sjednici podržali Inicijativu za pripremu Akcionog plana razvoja sporta za period 2024.-2027. godina.

Na samom kraju sjednice vijećnici su postavili pitanja i podnijeli inicijative.Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno