Posuđeno

Upoznajte se detaljno – carina

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko područje Bosne i Hercegovine. Po svojim osnovnim karakteristikama svrstava se u grupu indirektnih poreza, tereti potrošnju, uračunava se u cijenu robe i obračunava krajnjem potrošaču što je označava kao oblik poreza na promet. Carina ima osnovne elemente kao i porez: carinski povjerilac, carinski dužnik, carinska osnovica, carinska stopa, carinske olakšice. Obaveza plaćanja carine nastaje kada predmetna roba pređe carinsku liniju, dok kod ostalih oblika poreza ta činjenica nema nikakvu ulogu.

“Prilikom utvrđivanja carinske osnovice za obračun uvoznih dažbina najčešće se uzima fakturna vrijednost robe, i to iz same fakture koja prati određenu robu ili se traži potvrda o plaćanju putem izvadaka sa računa kreditne kartice. Na utvrđenu carinsku vrijednost se obračunavaju i plaćaju zakonom predviđene dažbine. Ukoliko carinska služba posumnja da se radi o lažnoj fakturi, ili ukoliko za određenu robu koja je predmet uvoza ne postoji faktura ili dokaz o plaćanju putem kreditne kartice, carinska služba pristupa utvrđivanju stvarne vrijednosti te robe koja će predstavljati osnovicu za obračun uvoznih dažbina, a na osnovu vrijednosti iste ili slične robe koja je uvezena u prethodnom periodu”, pojašnjeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

2005. godine uspostavljen je jedinstveni carinski sistem u BiH, čiji su osnovni elementi utvrđeni Zakonom o carinskoj politici BiH koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH.

U slučaju da vrijednost robe koja se naruči putem interneta, ili se šalje iz inostranstva, a stigne poštanskom pošiljkom, prelazi vrijednost od 50 KM, carinska služba obavještava lice koje je naručilo robu o preuzimanju iste putem poštansko carinske deklaracije za fizička lica.

Ukoliko lice u BiH prima paket od fizičkog lica iz inostranstva, na utvrđenu carinsku vrijednost obračunava se jedinstvena stopa carine za nekomercijalnu robu u iznosu od 10 % carine, a onda ukupan iznos predstavlja osnovicu za obračun 17 % PDV-a. U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, potput troškova transporta, osiguranja i sl. Da bi pošiljka spadala u nekomercijalnu robu njena vrijednost ne smije preći 1.500 KM.

Ukoliko lice iz BiH prima paket od pravnog lica iz inostranstva, na utvrđenu carinsku vrijednost obračunava se standardna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom BiH (5%, 10%, 15% – zavisno o vrsti robe) i PDV 17 %. U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, potput troškova transporta, osiguranja i sl.
Carina se zajedno sa ostalim vrstama indirektnih poreza uplaćuje na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.

Sve propise koji se tiču carine možete pogledati ovdje.

..

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem
Tagovi