Ljudi

UNZE: Komemoracija povodom smrti prof. dr. sc. Kemala Subašića na Metalurško-tehnološkom fakultetu

Podijeli ovu vijest:

Komemoracija povodom smrti uvaženog prof. dr. sc. Kemala Subašića bit će održana 04 .01. 2022. godine u 9:00 sati na Metalurško-tehnološkom fakultetu, saopćio je Univerzitet u Zenici.

Kemal Subašić je rođen 15. septembra 1941. godine u Biljanima, opština Ključ. Osnovnu školu je završio u Jezerskom 1952., a nižu gimnaziju u Bosanskoj Krupi 1956. Višu gimnaziju završio je u Zenici 1960., a diplomirao 1964. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, grupa matematika, u Beogradu.  Stručni ispit za profesora matematike položio je 1968. godine. Od 1967.-1973. radio je kao profesor matematike u Školi za visokokvalifikovane radnike Željezare Zenica. Godine 1973. izabran je za asistenta za predmet Matematika na Metalurškom fakultetu.

Osam godina je izvodio vježbe iz predmeta Matematika i Matematika II na Mašinskom fakultetu u Zenici. Vježbe iz Matematike držao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – Odjeljenje u Zenici od 1975. do 1984. godine. Nastavu na I godini studija uz rad na Mašinskom fakultetu u Zenici držao je akademske 1980/81. godine. Magistarski rad “Primjena identifikacijskih metoda pri redukciji reda matematičkog modela” odbranio je 29.VI 1981. godine u Zagrebu, na Tehnološkom fakultetu, na studiju Sistemsko inženjerstvo – smjer Tehnička kibernetika.

Za docenta za predmet Matematika izabran je 1981. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju “Matematički model optimalizacije potrošnje i troškova energije u kompleksu proizvodnje gvožđa” na Metalurškom fakultetu u Zenici, 29.VI 1995. godine. Bio je član Matičarske komisije za osnivanje Pedagoške akademije u Zenici.

Poseban doprinos je dao svojim angažmanom u Centru vojnih škola (predavao Matematiku 1996/97. god.) i obrazovanju starješina Armije BiH. Dobitnik je Zahvalnice i zlatnog slova A od Ratne oficirske škole.

Uz cjelokupni uspješni i svestrani radni angažman, prof. dr Kemal Subašić se istakao na području rada i organizacije Društva matematičara, fizičara i astronoma BiH (dobitnik je Povelje Društva 1977.) gdje je dao svoj puni doprinos kroz organizaciju Podružnice Društva (dvije decenije na čelu) i stručnu pomoć u obrazovanju nastavnika (predavanja, stručni časopis – Bilten Podružnice), popularizaciju matematike i fizike (Liga mladih matematičara i fizičara).

Potpisnik je Sporazuma o udruživanju Fakulteta za metalurgiju i materijale u Univerzitet u Zenici. Bio je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Zenici u četvorogodišnjem mandatu. Izabran je i za redovnog profesora za naučne oblasti Matematičko modeliranje inženjerskih sistema i procesa i Primijenjenu matematiku 21.12.2004. godine. Radio je kao rukovodilac Katedre za matematiku, fiziku i informatiku na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno