Zenica

U Zenici održana panel diskusija “Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou”

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Centri civilnih inicijativa (CCI) u okviru aktivnosti kojima žele unaprijediti rezultate javne revizije kroz adekvatan pristup svih relevantnih učesnika u procesu javne revizije održali su Panel diskusiju „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“ u Zenici. Događaj je okupio predstavnike općina i gradova koje su u ovoj godini ili će u narednoj biti predmet revizije, kako bi im predstavili dobre prakse postupanja lokalnih uprava po revizorskim preporukama i važnost njihove potpune implementacije.

Dobre prakse lokalnih jedinica koje realizuju sve revizorske preporuke trebaju biti model ponašanja za druge lokalne uprave i standard kome se teži. Važno je da lokalne uprave, nakon što budu predmetom revizije, uspostave nadzor i nastave praćenje realizacije preporuka i postupanja po nalazima revizije. Jedinice lokalne samouprave su sastavni dio javnog sektora, i kao takve su dužne da primjenjuju principe efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti, što u konačnici rezultira, ukoliko se primjenjuje na najbolji mogući način, efikasnom javnom upravom. – neki su od zaključaka sa današnje Panel diskusije.

„Kako bi Ured za reviziju postavljao prave ciljeve i kako bi se postigli oni efekti koji revizije javnog sektora treba da postigne zaista je od iznimne važnosti da nakon izvršenih revizija zakonodavni organi, razmatraju izvještaje o finansijskoj reviziji i osiguraju praćenje implementacije preporuka. Nadležnost Ureda je preko 2000 subjekata i zbog toga Ured smatra organizacije civilnog društva, pogotovo Centre civilnih inicijativa, kao jedan od važnih strateških partnera u postizanju efekata našeg rada,“ istakla je Mia Buljubašić, Rukovodilac sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

„Razmatranje revizorskih izvještaja i praćenje realizacije preporuka od strane lokalnih parlamenata utiče na veću odgovornost institucija da realizuju dostavljene preporuke, što na kraju dovodi i do transparentnijeg, odgovornijeg i pravilnijeg trošenja javnih sredstava. Zbog navedenog, tokom 2021. godine CCI je inicirao prema 19 općina i gradova, koji su bili predmet revizije, da uvedu parlamentarni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka, što su svi i prihvatili. Među njima, 8 jedinica lokalne samouprave je kroz Izvještaje o postupanju po revizorskim preporukama uvelo praksu izvještavanja o postupanju po preporukama, odnosno informisali su lokalna vijeća o realizaciji preporuka, između ostalog tu su Grad Lukavac i Općina Tešanj koji su danas predstavili svoje prakse praćenja realizacije revizorskih preporuka i izvještavanje gradskih i općinskih vijeća o preduzetim koracima“- izjavila je Ana Lučić, PR menadžer ispred  CCI-a.

„Javni sektor je u obavezi da bude pod stalnim monitoringom i građana i civilnog društva i drugih institucija, policije, tužilaštva, sudova, pa između ostalog i ureda za reviziju i smatram da je vrlo važno da ta svjesnost u postojanju takvog pristupa bude prisutna na svim nivoima i u svim institucijama u javnom sektoru. I općina Tešanj je u poslednje tri godine prošla proces revizije od Ureda za reviziju i evo izdvojili su nas kao uspješnu praksu u načinu provođenja mjera monitoringa nad realizacijom preporuka koje smo dobili. Iz revizija koje smo i mi analizirali i revizije koju smo imali, vidljivo je da javni sektor u određenim slučajevima troši mnogo više novca nego što je to racionalno u odnosu na slične prakse i standarde u Bosni i Hercegovini,“ naglasio je Suad Huskič, načelnik Općine Tešanj.

„Eksterna revizija je jedan međunarodni standard u razvijenom svijetu o kome ne bi trebalo diskutovati. To je mehanizam koji odgovorna lica moraju priznati i prepoznati i tako primijeniti. Ono što mi imamo kao naše iskustvo je da smo reviziju u toku samog procesa doživjeli kao šansu da poboljšamo naš rad. Za one koji ne žele ništa skrivati, koji nemaju problema sa transparentnošću, revizija ne predstavlja nikakav problem. Imali smo sreću, osobe koje su provodile reviziju su stvarno profesionalno to uradile. Mislim da je revizija sredstvo za poboljšanje našeg rada, kao indikator na neki način promjena koje radimo. Mi smo i na Vijeću raspravljali u vezi akcionih planova,“ dodao je na kraju Edin Delić, gradonačelnik Grada Lukavac.Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno