Dodaje da su kriteriji zdravstveno stanje, visina penzije i da do sada nisu bili u banjama.

Najugroženiji i bolesni

– I ove godine Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je u planu finansiranja predvidio novac za pomoć u rehabilitaciji bolesnih i najugroženijih penzionera u iznosu od 470.000 KM sa banjama Reumal u Fojnici, Aquaterm u Olovu i Ilidža u Gradačcu. Savez je dogovorio jedinstvenu cijenu za rehabilitacije u iznosu od 550 KM za desetodnevni boravak i tretman u banji. Na osnovu odobrenog novca i cijena usluga Savez je u mogućnosti da osigura pomoć u rehabilitaciji bolesnih i najugroženijih 854 penzionera – govori Mehić.

Dodaje da će se pri izboru penzionera za rehabilitacuju uzeti u obzir zdravstveno stanje, visinu penzije i da do sada nisu koristili ovo pravo.

– Moram istaći da su banje u okolnostima pandemije koronavirusa poduzele sve mjere i da u proteklom periodu nismo imali niti jedan slučaj zaraze koronavirusom naših članova pri boravku u banjama. Nadamo se da će tako i ostati i u ovoj godini. Priprema za banje s obzirom na okolnosti i kriterije za izbor kandidata zahtijevat će određeno vrijeme, a ugovorom sa banjama definisano je da se na banjsko liječenje može otići u periodu od 1. aprila do 31. decembra. Pravilnik o izboru penzionera za rehabilitaciju će ići prema općinskim penzionerskim udruženjima koji će određivati kandidate na osnovu zdravstvenog stanja, broja penzionera koje mogu poslati ispred svog udruženja – govori nam Mehić.

Nije lahko od 200.000 penzionera odabrati njih 854

Dodaje kako je zasigurno mnogo penzionera koji ispunjavaju uvjete za boravak u banjama.

– Mnogo je više onih koji ispunjavaju uvjete za banjsku rehabilitaciju, nego što udruženja mogu dati mjesta jer mi imamo 200.000 penzionera, a ide 854. Predsjednici općinskih udruženja imat će jedan težak i nezahvalan posao – rekao je Mehić.