Zenica

U kojim gradovima/općinama u ZDK nezaposleni mogu besplatno ovjeriti dokumente?

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Prijava na konkurse za prijem uposlenika, a ovih dana su aktuelni konkursi za prijem u radni odnos prosvjetnih radnika u školama, podrazumijeva i dostavljanje traženih dokumenata, a kada se tome doda i činjenica da mnogi od njih konkurišu u više škola, to znači da moraju pripremiti i više „kompleta“ potrebnih dokumenata. Kontaktirali smo nadležne gradske/općinske službe, te ih pitali da li prosvjetni radnici, za prijavu na konkurse, mogu besplatno ovjeriti dokumente.

Besplatna ovjera u Zenici, Kaknju, Visokom i Varešu

“Plaćanje gradske administrativne takse oslobođena su sva lica koja se prijavljuju na konkurs za zaposlenje, a nalaze se na evidenciji JU Službe za zapošljavanje ZDK ili su u radnom odnosu na određeno vrijeme. Svoj status naprijed navedena lica dokazuju uvjerenjem JU Službe za zapošljavanje ZDK ili ugovorom o radu i iste su dužni predočiti u momentu podnošenja zahtjeva”, kazala nam je Danijela Dalmacija-Pavlović, dipl. pravnica, šefica Odsjeka za građanska stanja u Gradu Zenica, a na osnovu autentičnog tumačenja odredbe člana 13. tačka 13. Odluke o gradskim administativnim taksama.

Kako nam je kazao Bahrudin Arnaut, šef Službe za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, u Kaknju je, kao i prethodnih godina, ovjera dokumenata besplatna. Iz Službe za opću upravu i zajedničke poslove Grada Visoko su nam kazali da je ovjera besplatna za nezaposlene, kao i one koji su zaposleni na određeno, do 15. augusta, a koji imaju prebivalište na području grada Visoko.

U svrhu ovjere potrebnih dokumenata za konkurse u školama, a kako nam je kazao Čedomir Jelić, pomoćnik načelnika za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu u Općini Vareš, ovjera dokumenata se ni u Varešu neće naplaćivati.

U Tešnju besplatno za nezaposlene

Prema riječima Mirnesa Dedukića, po ovlaštenju načelnika za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu u Općini Tešanj, od plaćanja takse oslobođena su, između ostalog, nezaposlena lica u postupku prijavljivanja na konkurs za zasnivanje radnog odnosa, uz priložen dokaz da su prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanje – Biro rada Tešanj, te lica koja su u radnom odnosu na određeno vrijeme, u obrazovanju, u postupcima prijavljivanja na konkurse za troškove ovjere maksimalno pet kompleta prijava za konkurse, uz priloženu kopiju lične karte izdatu od strane MUP-a ZDK, odnosno dokaza o prebivalištu na području općine Tešanj i dokaz o radnom odnosu na određeno vrijeme.

U Maglaju besplatna ovjera za pet kompleta dokumenata

Eldina Mehinagić, pomoćnica načelnika – rukovodilac Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti u Općini Maglaj, nam je kazala da Općina Maglaj naplatu taksi za ovjeru potrebnih dokumenata, između ostalog i za za konkurse u školama, vrši shodno članu 8. stav (4) Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa, u kojoj piše: „Od plaćanja takse oslobođeni su i nezaposleni građani koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK, Biro rada Maglaj za akta, spise i radnje u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava iz radnog odnosa, koji se prijavljuju na konkurs ili oglas za zasnivanje radnog odnosa, oslobađaju se od plaćanja za 5 (pet) kompleta dokumentacije po objavljenom konkursu ili oglasu od općinske administrativne takse i utvrđene tarife općinske administrativne takse. Za svaki naredni komplet dokumenata ovjera se plaća 50% od utvrđene naknade za administrativnu taksu“.

Prilikom ovjere obavezno je da građani prilože Uvjerenje o nezaposlenosti Službe za zapošljavanje ZDK, Biroa rada Maglaj.

Autor: NAŠA RIJEČStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno