fbpx
Sudske klupe

Tužilaštvo ZDK: potvrđena optužnica protiv Senaida Begića

Tužilaštvo ZDK: potvrđena optužnica protiv Senaida Begića – Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona dana 24.04.2019. godine podiglo je optužnicu protiv Begić Senaida zbog krivičnog djela produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 55. KZ F BiH i krivično djelo prevara u službi iz člana 385. stav 1. KZ F BiH a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH i Avdaković Omera zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 30.04.2019. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.

Optužnicom se Begić Senaidu stavlja na teret da je kao službena osoba u Federaciji BiH iskorištavanjem svojih službenih ovlašćenja pribavio korist sebi i drugom i nanio štetu drugom, te da je kao službena osoba u Federaciji BiH, s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, davanjem lažnih podataka doveo u zabludu ovlašćenu osobu, dok se Avdaković Omeru stavlja na teret da je kao odgovorna osoba u Federaciji BiH iskorištavanjem svojih službenih ovlašćenja pribavio korist drugima i nanio štetu drugom.

Optužnica u prilogu!

Viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Mirna Poljac

*Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona je u dostavljenoj informaciji medijima posebno naglasilo i zamolilo da “pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje medij objavljuje o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela”, imamo u vidu presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.