Sudske klupe

Tužilaštvo BiH objavilo podatke o broju predmeta ratnih zločina haške “A” liste

Podijeli ovu vijest:

Nakon usvajanja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina Tužilaštvo BiH je u skladu sa preuzetim obavezama iz Revidirane strategije izvršilo neophodne provjere i sačinilo zbirnu informaciju o predmetima.

Prema pravilima Rimskog puta, predmeti ratnih zločina su iz Bosne i Hercegovine slani u Kancelariju tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKJ) u periodu od 1996. do 2004. godine, radi pregleda dokaza i procjene nakon čega bi osumnjičena lica označavana sa određenim oznakama, uključujući “standardnu oznaku A – dovoljno dokaza”.

“U zavisnosti od procjene prikupljenih dokaza, pregledana lica su dobijala oznake, te su evidentirane situacije da su, na primjer, u jednom predmetu koji sadrži više prijavljenih, neki prijavljeni ocjenjeni sa oznakom A, dok druga lica unutar istog predmeta sadrže drugu oznaku. Prema tome potrebno je razlikovati ukupan broj KTRZ predmeta u odnosu na ukupan broj lica sa oznakom A”, ističu iz Tužilaštva.

Navode da je bitno napomenuti da su lica bila ocjenjivana s obzirom na dokaze koji su bili dostavljeni Tužiocu MKSJ na pregled.

Daljim radom na predmetima u velikom broju slučajeva se ispostavilo da se radilo o dokazima koji nisu bili prikupljeni u skladu sa odredbama važećih zakona o krivičnim postupcima u BiH.

“Radi sačinjavanja zbirne informacije o predmetima koji sadrže lica oznake A, Tužilaštvo BiH je izvršilo detaljne provjere baza podataka ratnih zločina Tužilaštva te izvršilo ažuriranje i konsolidaciju Centralizirane baze podataka, obilaskom svih entitetskih tužilaštava i Tužilaštva Brčko distrikta, a proces je okončan u junu 2022. godine”, navedeno je.

Tokom procesa ostvarena je saradnja sa Kancelarijom MRMKS u vezi podataka o ovim licima, a zatražena su pismena izjašnjenja od kantonalnih i okružnih tužilaštava, te Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, u vezi konsolidacije podataka o predmetima koji sadrže lica oznake A.

Iz državnog Tužilaštva ističu da se radilo o jednom složenom procesu koji je uključivao temeljitu provjeru svih postojećih evidencija tužilaštava u Bosni i Hercegovini.

U periodu od 2004. do 2022. godine, prema evidencijama Tužilaštva BiH i do sada izvršenim provjerama, evidentirano je ukupno 814 lica sa dodijeljenom oznakom A.

“S obzirom da se ranije u javnosti spominjala brojka od 848 lica za oznakom A, moramo napomenuti da smo pregledom evidencija Tužilaštva BiH, razmjenom podataka sa Kancelarijom MRMKS, kao i izvršenim provjerama kod entitetskih tužilaštava i tužilaštva BD BiH, koja se odnose na lica oznake A, utvrdili da su pojedina lica bila više puta evidentirana i dodjeljivane im oznake A (ukupno 30 lica, od kojih su neka evidentirana i pod imenom a kasnije pod nadimkom, ili su ista lica dva puta evidentirana na spisku, pod različitim brojevima), dok se za 4 lica vrše dodatne provjere”, objasnili su iz Tužilaštva.

Od broja lica oznake “A” po fazama postupka Tužilaštva BiH do 8. jula ove godine, njih 79 pravosnažno je presuđeno, od čega su 63 osuđujuće presude i 16 oslobađajućih.

Podignuto je 38 optužnica, od toga 7 ustupljenih Republici Srbiji i 6 Republici Hrvatskoj, dok za 1 lice postupak miruje zbog zdravstvenog stanja, 1 optužnica ustupljena je Crnoj Gori, a za 9 lica optužnica je ustupljena tužilaštvima u BiH.

Trinaest je lica koja su nedostupna pravdi, ali su optužena, a jedno lice je u fazi zakazivanja glavnog pretresa.

U fazi glavnog pretresa nalazi se 14 lica, 2 optužnice su odbijene, dok je u 6 obustavljen postupak protiv optuženog od toga zbog smrti optuženika 6 te 1 zbog bolesti.

U fazi istrage je 93 slučaja. Broj predmeta koji su riješeni neprovođenjem istrage je 50, a 118 je predmeta koji su riješeni obustavnom istrage.

Zaključno sa 8. jula ove godine u Tužilaštvu BiH se i dalje u radu nalazi 150 lica sa oznakom A (faza istraga, prijava).

Ukupan broj lica standardne oznake A u periodu od 2004. do 2022. godine prenesen u rad entitetskim tužilaštvima i tužilaštvu Brčko distrikta BiH iznosi 342 lica.

U predmetima tih tužilaštava pravosnažno osuđenih je 155 lica, a podignuta je optužnica protiv 12 lica. Čak 135 ustupljenih predmeta okončano je obustavom istrage.

Autor: klix.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno