Tag - Savršen proizvod

Kultura

”Savršen proizvod” BNP-a Zenica

Za Karla Marxa prostitucija je bila metafora najamnog rada. Prema ovoj tvrdnji u svijetu tržišnih monopola, imperijalizma i kapitala, svi ljudi postaju samo...