Tag - istopolni

Info

Ozakonjivanje istopolnih zajednica

BiH će, između ostalih pitanja, na putu ka evropskim integracijama morati da riješi i pitanje zakonitosti istopolnih zajednica i prava LGBT osoba, ali će prema...