Tag - doktori

Posuđeno

Javno dobro i koronavirus

Javno dobro i koronavirus – Pandemija koronavirusa do kraja je ogolila i u autentičnoj formi prikazala sve devijacije bosanskohercegovačkog društva...