Biznis

Super akcija za sve odlikaše „5 za 5!“

Super akcija za sve odlikaše „5 za 5!“ – Nova promotivna akcija „5 za 5!“namijenjena je svim odličnim učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji BiH koji su korisnici Ultra usluge BH Telecoma (Ultra/Ultra Internet/Ultra Tourist 1 i 2/Ultra Internet SE) i koji su školsku 2019./2020. završili sa uspjehom 5,0.

Akcija će trajati mjesec dana, od 1.7.2020. do 30.7.2020. godine.

Akcijski bonus se sastoji od dodjele mobilnog internet saobraćaja u iznosu od 5 GB, koji će biti dodijeljen u dijelovima od po 1 GB u razmacima od 30 dana od dana prvog dodijeljenog bonusa.

Aktivaciju bonusa iz ove akcije učenici mogu izvršiti u telecom centrima BH Telecoma, uz prisustvo roditelja/staratelja.

Aktivacijom bonusa učenici / korisnici prihvataju sljedeće uslove:

 • Akcijski bonus mogu aktivirati uz predočenje validnog dokumenta (svjedočanstvo/knjižica) kojim se dokazuje uspjeh.
 • Neophodno je i prisustvo roditelja/staratelja kako bi se potvrdio identitet učenika (maloljetnika);
 • U cilju sprečavanja zloupotreba identifikacije i s obzirom da maloljetno lice nema poslovnu sposobnost koja je potrebna da dozvoli BH Telecomu da raspolaže sa njegovim brojem i ostalim podacima, roditelj/staratelj mora potpisati izjavu koja sadržava saglasnost na navedeno. Na izjavi je potrebno da se nalazi ime i prezime maloljetnika, ime i prezime roditelja/staratelja, broj lične karte (ako je učenik/maloljetnik ima), adresa prebivališta maloljetnika i roditelja/staratelja, broj prepaid priključka/broja;

·         Pravo na dodjelu bonusa iz Akcije, uz prethodni uslov, imaju i registrovani i neregistrovani korisnici BH Telecoma;

·         Učenik koji ispunjava prethodne uslove, ima pravo na aktivaciju samo jednog Akcijskog bonusa u periodu trajanja Akcije;

 • Dodjelu prvog bonusa od 1 GB moguće je izvršiti iako korisnik nije u aktivnom stanju, dok za preostala 4 ciklusa dodjele bonusa (4×1 GB) korisnik mora biti u aktivnom stanju;
 • Korisnik dobija bonus u onim ciklusima u kojima je aktivan. Ako je postojao neki ciklus u kojem Ultra broj nije bio aktivan, propušteni bonus se neće nadoknaditi;
 • Svaka dodjela od 1 GB ima rok upotrebe od 30 dana, to jeste, neiskorišteni iznos mobilnog interneta se poništava nakon isteka roka od 30 dana;
 • Nakon potrošenog bonusa iz ove akcije naplata mobilnog internet saobraćaja se vrši prema važećem Cjenovniku BH Telecoma;
 • Pod vremenom trajanja dodjele podrazumijeva se period od 5 uzastopnih dodjela od 1 GB u razmacima od 30 dana od dana prvog dodijeljenog bonusa;
 • Jedinica mjere za mobilni internet saobraćaj (saobraćaja za paketski prijenos podataka) je 100 kB;
 • Dostupna/pristupna brzina mobilnog interneta zavisi od: lokacije, trenutne raspoloživosti BH Mobile mreže i terminalne opreme korisnika;
 •  Korisnik će biti informisan o početku korištenja Akcijskog bonusa (prva dodjela) i svim narednim dodjelama Akcijskog bonusa, dostignutim pragovima potrošnje saobraćaja i o isteku posljednje dodjele Akcijskog bonusa. Poruke su informativnog karaktera i u slučaju da korisnik ne dobije neku od poruka BH Telecom nije odgovoran i navedeno ne može biti predmet reklamacija korisnika u smislu vraćanja kredita, bonusa i slično;
 • Korištenje bonusa iz Akcije nema prioritet u odnosu na korištenje saobraćaja sa Bonus accounta iz inicijalnog paketa Ultra start paketa, nema prioritet u odnosu na dokupe iz redovne ponude, nema prioritet u odnosu na dodjeljenih 1 GB u okviru usluge „MojaTV moj izbor“. Svi uvjeti koji se primjenjuju na opcije dokupa iz redovne ponude će se primjenjivati bez izmjena i korištenje saobraćaja iz ove Akcijske ponude neće ni na koji način utjecati na pomenute uvjete dokupa iz redovne ponude;
 • Akcijski bonus ne poništava dokupe iz redovne ponude;
 • Provjera stanja računa može se izvršiti na slijedeći način: putem zasebnog USSD koda *105*5*5#
 • Deaktivacija Akcijske dodjele bonusa se vrši automatski kada istekne rok upotrebe posljednjeg dodijeljenog bonusa. Deaktivacija od strane korisnika nije moguća.

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

VIDEO: Zenica – Jutro u “čeličnom gradu”

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: