Naše

Stručna služba Gradskog vijeća prekršila Zakon o poreznoj tajni i javno objavila porezni dokument o kontroli RTV Zenice?

Na zvaničnoj stranici Gradske uprave Grada Zenica objavljen je odgovor na pitanje vijećnika Mensuda Kelešture (A-SDA). Bio bi to jedan u nizu formalnih odgovora na jedno od desetina pitanja koje se postavljaju na svakoj sjednici, a koji tretiraju aktuelna dešavanja, zanimanje građana, grupa građana, političkih stranaka, pojedinaca ili interesnih grupa, a koje vijećnici postavljaju na svakoj sjednici GV.

Međutim, na prvoj stranici tog dokumenta, koji je objavljen, jasno stoji da se radi o dokumentu POREZNE TAJNE, odnosno u odgovoru Šerifa Isovića, direktora Porezne uprave Federacije jasno se naglašava da se radi o dokumentu koji u Zakonu o poreznoj upravi FBIH potpada pod institut “POREZNE TAJNE”, te time ne smije ili ne može biti javno objavljivan.

Kako se dogodilo da je Stručna služba Vijeća, odnosno Gradske uprave, dokumernt umjesto isključivo zainteresovanom vijećniku, učinila javno dostupnim, ostaje nejasno. Obratili smo se Poreznoj upravi FBiH, pitajući ih da li je dokument možda “u međuvremenu” izgubio status “POREZNE TAJNE” ili da li je objavljivanjem sa njega formalno skinuta tajna. Odgovoreno nam je da – NIJE, a da je sva odgovornost na kršenju Zakona o poreznoj upravi FBiH i njegovog člana 3., stav 4, Porezna tajna – na onome ko dokument i objavi.

Na web stranici Grada Zenica NA OVOM LINKU se nalaze svi odgovori na vijećnička pitanja i inicijative.
Krenimo redom – Vijećnik: Mensud Keleštura (A-SDA)   je na 45. Sjednici, 26.12.2019. postavio pitanje –
-U više navrata smo kao gradski Vijećnici tražili određene finasijske izvještaje od menadžmenta RTV Zenica a koji nam nikada bez objašnjenja nisu dostavljeni. U cilju sticanja uvida u poslovanje ovog J.P. molim Vas da nam dostavite izvještaj inspekcijskog nadzora ovog J.P.
Na OVOM LINKU SE NALAZI I ODGOVOR vijećniku Kelešturi – Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica. Porezna uprava Federacije BiH Sarajevo dostavlja akt broj: 13/09-45-1-33-3/20 od 20.01.2020.godine, koji sadrži Izvještaj o provedenom inspekcijskom nadzoru JP RTV Zenica. Dokument se može vidjeti na linku: https://drive.google.com/file/d/1lpOnT6Vk-wTBWc3VxlGxzqd6T7MAjANV/view?usp=sharing
….Klikom na postavljeni link moguće je vidjeti Zapisnik  o inspekcijskom pregledu finansijskog poslovanja pravnog subjekta RTV Zenica za period 2014. – 2019. godina.
U njemu su navedene Dodatno utvrđene obaveze za prijavu i uplatu po sudskim presudama, Dodatno utvrđene obaveze za prijavu i uplatu po naknadama na osnovu Ugovora o djelu i naknadama članova Nadzornog odbora, te Dodatno utvrđene obaveze za prijavu i uplatu poreznih obaveza po odbitku, ukupnog iznosa glavnice i kamata od oko 60.000 KM ….
Obzirom da je dokument javno dostupan, a na njemu je i dalje vidljiva naznaka “Porezne tajne” zatražili smo tumačenje AUTORA, odnosno Porezne uprave FBIH, te dobili nedvosmislen odgovor da je dokument i dalje dostupan samo vijećniku, a ne i javnosti, kakvim ga je učinila Gradska uprave
Da  pojasnimo i šta je ustvari POREZNA TAJNA – Naime, bez saglasnosti kontrolisanog pravnog subjekta, u ovom slučaju RTV Zenice, nije moguće objaviti DETALJNI INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ,  kao ni elemente eventualnog poreznog duga, ono što je pronađeno u kontroli ili slično. Postoji i set izuzetaka, kada Porezna uprava FBIH može dati odgovor, te kome, a među navedenim ni u kom slučaju nije opcija javnog objavljivanja dokumenta.
U galeriji koja slijedi su “skrinšotovi” svih navoda, od dopisa Porezne uprave, naznake porezne tajne “spornog” objavljenog nalaza, kao i tumačenje Zakona o poreznoj upravi, preuzet sa zvanične stranice Porezne uprave FBIH.

Da bi smo “testirali” primjenu Porezne tajne, upitali smo Poreznu upravu FBIH i da li je primjenjen član 94b., odnosno da li je kad je već utvrđeno neplaćanje poreza, određena kazna za odgovorna lica i pravni subjekt, koji ne izvrši obaveze – isti zakon navodi kaznu za pravni subjekt (firmu) tri do trideset hiljada KM (3.000 – 30.000 KM), a odgovorno fizičko lice – direktor se kažnja 500 do 3.000 KM.

Da li je i u kojoj mjeri izvršena i ova stavka, u Poreznoj upravi kažu – Porezna tajna !

Očigledno je da je trebalo isčitati dokument, te zatražiti, kao što smo mi učinili, tumačenje od Porezne uprave, ukoliko osobe koje barataju sa vijećničkim pitanjima ne poznaju dovoljno zakone.

Ono što je zanimljivo jeste da je vijećniku Kelešturi odgovor stigao u Zenicu sredinom januara,  ali je objavljen gotovo sedmicama kasnije.

Kako zakon kaže, nije ni trebao biti objavljen, nego samo dostavljen vijećniku. Očekujemo reakciju nadležnih u Gradskoj upravi, ali i iz poreskog obveznika, RTV Zenice, čiji podaci su bez njihove saglasnosti objavljeni javno, i to grubom greškom nadležnih službi u Gradskoj upravi.

UPDATE 23.10h – 23.02.2020.: 

Manje od sat vremena, nakon što smo objavili članak, sporni dokument više nije bio dostupan za čitanje 🙂

Na žalost onih koji su ga postavili, link ka njemu postoji još uvijek na odgovoru vijećniku Kelešturi, ali vodi ka – ničemu. U strahu su velike oči, pa ćemo nadležne u Stručni službi Vijeća posavjetovati da mirno spavaju, jer nismo uspjeli naći KAZNENE ODREDBE za kršenje Zakona o poreznoj upravi, odnosno poreznoj tajni – člana 3., stav 4. – Zakonodavac nije naveo koliko i kako će se kazniti onaj koji prekrši Zakon ili nama nije poznato na koji se zakon država poziva, kad joj neko javno objavi poreznu tajnu. U svakom slučaju, drago nam je da nas “prate”. 

UPDATE – 24.02. 09h

odavanje poslovne tajne – Krivični zakon FBIH, član 254.: 

Odavanje i neovlašćeno pribavljanje poslovne tajne

(1) Ko neovlašćeno drugome saopći, preda ili na drugi način učini dostupnim poslovnu tajnu
ili ko poslovnu tajnu pribavlja s ciljem da je preda nepozvanoj osobi, kaznit će se kaznom
zatvora od tri mjeseca do tri godine.
(2) Ko učini krivično djelo iz stava 1. ovog člana s ciljem odnošenja poslovne tajne izvan
zemlje, ili ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je
prouzrokovana znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem