Politika

Stranka za BiH – Saopćenje

Stranka za BiH – Saopćenje – Vrijeme je za kompetentne – Kao i pred svaki dosadašnji izborni ciklus i za ovaj se u zeničkoj organizaciji Stranke za BiH našao manipulant koji je svom vlastitom interesu podredio ideju, programske ciljeve i interes stranke.

Vahid Spahić, nedavno izabrani predsjednik u ovoj organizaciji prvo je rastjerao veći broj kadrova odanih ideji i ciljevima stranke a onda uzeo sebi za pravo da svim drugim organizacijama, organima, uključujući i centralne organe, kroji i određuje mjeru u procesu kadroviranja i kandidiranja. ‘’Zapikirao’’ je za sebe poziciju nosioca liste za federalni nivo vlasti i za ostvarivanje tog cilja odlućio da gazi preko ljudi, preko 55 kandidata iz ostalih organizacija i preko organa stranke na kantonalnom i centralnom nivou. Odlućio je takođe da zavede i dio kadrova iz organizacije kojom je rukovodio do predaje listi prikrivajući svoje nezadovoljstvo obmanom o tome da organi stranke ne uvažavaju potrebe ove organizacije.

Organi stranke nisu pristali na ucjene već su umjesto demagoga za nosioce listi odredili univerzitetske profesore nezanemarujući pri tome interese zeničke organizacije čijim su kadrovima omodućili pozicioniranje na drugoj i četvrtoj poziciji federalne liste te nosioca liste za skupštinu kantona i dvije pozicije među prvih devet na toj listi.
Mnipulant koji je sa pozicijom nosioca liste tražio uhljebljenje uzeo je sebi za pravo da se sa niže stranačke instance suprostavlja politici stranke i odlukama organa stranke, što je bilo neprihvatljivo. Kad ovaj manipulant nije ostvario svoj cilj zalupio je vrata prostorija stranke i odlućio da namakne novo ruho sa uvjerenjem da će tako kompromitiran i potrošen moći nastaviti demagoški funkcionirati i u narednoj, petoj po redu stranci.

Za razliku od njega, ogroman broj kadrova stranke nastavlja političku borbu za ostvarivanje ciljeva stranke poštujući pravila organizacije i njegujući demokratske principe i vrijednosti kojima se prvenstveno izražava zajednički i opći interes.

loading...