Politika

Šta su uradili načelnici i gradonačelnici za tri godine mandata

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Istinomjer je objavio rezultate monitoringa progresa na ispunjavanju predizbornih obećanja načelnika i gradonačelnika u 12 općina i gradova u BiH nakon treće godine mandata. Monitoringom je obuhvaćeno ukupno 500 obećanja, od kojih je u potpunosti ispunjeno 28, a u trećoj godini mandata nastavljene su aktivnosti na realizaciji ranije započetih projekata. Najviše predizbornih obećanja uoči Lokalnih izbora 2020. godine u ovih 12 općina dao je načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur, ukupno 87, a tek deset obećanja u svom programu imao je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković.

U proteklom periodu Istinomjer je zaključio monitoring obećanja gradonačelnika Tuzle i Bihaća, s obzirom na činjenicu da su oni preuzeli mandate na višim nivoima vlasti nakon provedenih Općih izbora 2022. godine. Također, tokom treće godine mandata zaključili smo i monitoring obećanja dotadašnjeg načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića, nakon što mu je na općinskom referendumu izglasan opoziv.

Grad Zenica

Tokom treće godine mandata gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića nisu zabilježena nova ispunjena obećanja. Od ukupno 21 obećanja u drugoj godini mandata Fuada Kasumovića, ispunjeno je obećanje koje se odnosi na izgradnju ambulante, apoteke i društvenih prostorija u mjesnoj zajednici Lukovo Polje. U progresu je ispunjavanje šest obećanja, a neke od aktivnosti tokom treće godine mandata zabilježene su na poboljšanju uslova života u svim mjesnim zajednicama, nastavku uređenja gradskih i prigradskih puteva te obnovi društvenih domova.

Osam obećanja dobilo je ocjenu “započeto”, dok su neka od šest obećanja na kojima nisu provođene aktivnosti u smjeru njihovog ispunjenja i izgradnja podzemnih garaža na Novom Radakovu i u Crkvicama, kao i izgradnja regionalnog vodovoda “Plava voda”.

Grad Banja Luka

Na kraju treće godine mandata gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića od ukupno deset datih obećanja, i dalje je u potpunosti ispunjeno jedno, i to po dolasku nove gradske administracije, a odnosilo se na to da niko od saradnika gradonačelnika neće primati dvije plaće iz budžeta. U progresu je ispunjavanje četiri obećanja koja se odnose na transparentnost Gradske uprave, subvencije za vrtiće, besplatne udžbenike te na besplatan gradski prevoz za određene skupine. Obećanje o ekspertskoj gradskoj upravi zadržalo je ocjenu iz prve godine mandata, te je i dalje započeto, dok je obećanje o uvođenju neradne nedjelje zaustavljeno jer je u nekoliko navrata ova tačka skinuta s dnevnog reda sjednica Skupštine Banje Luke. Obećanje “Banja Luka – Grad bez podjela” ocijenjeno je kao prekršeno tokom treće godine mandata. Izgradnja opšte bolnice, kao i amfiteatra kod nekadašnjeg kina “Kozara”, nije započeta ni tokom treće godine mandata Draška Stanivukovića.

Općina Banovići

Na kraju treće godine mandata načelnika Općine Banovići Bege Gutića ispunjavanje 12 od ukupno 21 datog obećanja je u progresu. Ocjenu “započeto” dobilo je osam obećanja, dok je obećanje o smanjenju cijena grijanja, vode, komunalnih usluga i parking prostora ocijenjeno kao prekršeno s obzirom na činjenicu da je došlo do povećanja cijena vode i grijanja, ali i povećanja cijena za odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

U Banovićima su tako zabilježene aktivnosti na pomoći u pokretanju novih biznisa i razvoju privrede u ovoj općini, a kada je riječ o infrastrukturnim projektima, radilo se na sanaciji i izgradnji puteva, parkinga, vodovoda, ali i izgradnji regionalne deponije i gradske pijace. Izdvajala su se i značajna sredstva iz budžeta za FK Budućnost Banovići, a i obećanja o socijalnoj sigurnosti su u progresu, s fokusom na povećanje pomoći najugroženijim penzionerima i rad na stambenim objektima za raseljena lica. Zabilježen je i niz aktivnosti u cilju oživljavanja kulturnih aktivnosti u ovom gradu, a nastavljene su i aktivnosti u cilju osiguranja sredstva za nauku, inovacije i stipendije.

Općina Novi Grad Sarajevo

Na kraju treće godine mandata načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića ispunjeno je sedam obećanja, a neka od ispunjenih tokom protekle godine su dogradnja Osnovne škole “Behaudin Selmanović” i uspostava ambulante u C fazi Alipašinog Polja. Obećanje o pomoći privredi usljed posljedica virusa Covid-19 ocijenjeno je kao djelimično ispunjeno u trećoj godini mandata, s obzirom na to da je proglašen prestanak pandemije Covid-19 na području FBiH.

Neka od ukupno 41 obećanja čije je ispunjavanje u progresu jesu “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba”, “Pomoć mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja”, ali i “Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta”. U trećoj godini mandata načelnika Efendića 11 obećanja dobilo je ocjenu “započeto”, a među njima je i obećanje o izgradnji objekta policijske stanice na Dobrinji. U trećoj godini mandata nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju osam obećanja, među kojima su i ona o uspostavi zanatskog centra, izgradnji kompleksa sportskog i dječijeg igrališta u Ulici Avde Hodžića, izgradnji etažnih garaža na postojećim parkinzima, kao i izgradnji objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Zabrđe.

Grad Goražde

U trećoj godini mandata gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića ispunjeno je obećanje koje se odnosi na izgradnju pijace. Gradska pijaca u goraždanskom naselju Rasadnik otvorena je u oktobru 2023. godine. Od ukupno 19 datih obećanja, značajne aktivnosti zabilježene su na ispunjavanju šest obećanja koja se odnose na unapređenje postojeće i izgradnju nove sportske i kulturne infrastrukture, ulaganje u Festival prijateljstva, reorganizaciju komunalnih preduzeća te osiguranje funkcionalnog vodosnabdijevanja.

Među osam obećanja koja su nakon treće godine mandata dobila ocjenu “započeto” jesu i uređenje groblja, adekvatno rješenje za deponiju smeća i revizija rada prethodne vlasti, dok nisu zabilježene aktivnosti na realizaciji četiri obećanja.

Općina Ilidža

U trećoj godini mandata načelnika Općine Ilidža Nermina Muzura ispunjeno je obećanje o uspostavljanju Centra za zdravo starenje, dok je u prethodnom periodu ispunjeno i obećanje o usvajanju Strategije razvoja Općine Ilidža. Od ukupno 87 obećanja nakon provedenog monitoringa, 36 je dobilo ocjenu “u progresu”, a započeto je ispunjavanje još 34 obećanja.  Značajne aktivnosti u 2023. godini vršene su i na realizaciji obećanja o obnovi trgova i pješačkih zona, sanaciji i izgradnji sportskih igrališta, kao i uređenju Stojčevca, a započeli su i inicijalni radovi na izgradnji tramvajske pruge do Hrasnice, izgradnji žičare Hrasnica – Igman, kao i stvaranju prostora za organizaciju festivala i masovnih muzičkih događaja.

Nakon tri godine mandata načelnika Muzura još uvijek se čeka na pokretanje mjera na realizaciji 15 obećanja, uključujući izgradnju nove sportske dvorane u Sokolović-Koloniji, uspostavljanje centra za mlade, ali i izgradnju novog saobraćajnog mosta između Butmira i Sokolović-Kolonije.

Grad Gračanica

U trećoj godini mandata gradonačelnika Gračanice Nusreta Helića ispunjeno je obećanje o uspostavljanju nove poslovne zone u Stjepan-Polju, dok je prethodno ispunjeno i obećanje o uspostavljanju klizališta. Od ukupno 72 obećanja, koliko ih je u svom programu imao Nusret Helić, u progresu je ispunjavanje 52, a među njima je i obećanje o izdvajanju “300.000 KM za pripravnički staž visokoobrazovanih”, a zabilježene su i aktivnosti koje se tiču subvencija troškova vode, uređenja mjesnih vodotoka, povećanja izdvojenih sredstava za narodnu kuhinju i druga. Deset obećanja nakon treće godine mandata dobilo je ocjenu “započeto”, dok tokom dosadašnjeg mandata nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju osam datih obećanja.

Općina Neum

Od ukupno 63 obećanja koliko ih je u svom programu dao načelnik Općine Neum Dragan Jurković, nakon treće godine mandata ispunjeno ih je devet, a u protekloj godini ispunjeno je obećanje o osnivanju mjesnih zajednica u ovom gradu. Među 15 obećanja čije je ispunjavanje u progresu jesu i ona koja se odnose na završetak uređenja neumskih staza i šetnica, rješavanje problema oborinskih voda te nastavak poticanja i finansiranja kulturnih i sportskih događaja u ovoj lokalnoj zajednici. Obećanja o povećanju transparentnosti, pružanju pravne i savjetodavne pomoći braniteljima, kao i uređenju lokalnih cesta u zaleđu, zadržala su ocjenu “započeto”, koju ukupno ima 25 obećanja. Izgradnja i uspostava gradske tržnice, završetak Ulice Stjepana Radića, osnivanje centra za socijalnu skrb te osiguranje prikladnog prostora za Gradsku knjižnicu neka su od 14 obećanja na kojima nisu zabilježene aktivnosti u smjeru  njihovog ispunjenja.

Općina Novo Sarajevo

Na kraju treće godine mandata načelnika Općine Novo Sarajevo Hasana Tanovića od ukupno 69 obećanja, provođene su aktivnosti na više od polovine datih obećanja. Ipak, u protekloj godini nisu zabilježena nova ispunjena obećanja. Prethodno su tokom prve dvije godine mandata ispunjena dva predizborna obećanja. U progresu je ispunjavanje 38 obećanja Hasana Tanovića. Općina Novo Sarajevo izdvajala je značajna sredstva za popločavanje improvizovanih puteva, održavanje i upravljanje igralištima, kao i za izgradnju i održavanje sportskih sprava, sufinansiranje projekata za ranjive kategorije društva, ali i za finansiranje humanitarnih programa za najugroženije stanovnike.

Među 27 obećanja na čijoj je realizaciji započet rad jesu debetonizacija Općine Novo Sarajevo, čišćenje korita Miljacke, pokretanje novih kulturnih projekata, izdvajanje za naknade za porodilje, program zapošljavanja i učešća mladih i druga. Rad na ispunjavanju obećanja o reviziji registra boračke populacije i reviziji rada općinske administracije i dalje nije započet.

Grad Gradačac 

Od 26 obećanja gradonačelnika Gradačca Edisa Dervišagića, tokom prve dvije godine mandata u potpunosti su ispunjena dva obećanja, koja su se odnosila na izgradnju vatrogasnog doma te rekonstrukciju gradskog kina, dok u trećoj godini nije zabilježeno nijedno novo ispunjeno obećanje. U progresu je ispunjavanje 16 obećanja, a najveći napredak zabilježen je na razvoju sportske i putne infrastrukture, izdvajanju naknada za porodilje te sanaciji kompleksa Starog grada u Gradačcu. Započete su aktivnosti na ispunjavanju četiri obećanja Edisa Dervišagića, dok i dalje nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju četiri obećanja, među kojima su i subvencionisanje prevoza đaka i izgradnja gradske garaže.

Općina Centar Sarajevo

Od 28 obećanja, koliko ih je u svom programu imao načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić, nakon tri godine mandata i dalje je ispunjeno samo jedno, koje se odnosilo na prenos uživo sjednica Općinskog vijeća, budući da se još od konstituirajuće sjednice sve sjednice Općinskog vijeća Centar prenose uživo putem YouTubea. Među 11 obećanja čije je ispunjavanje u progresu jesu uređenje parkova i trgova, pristup grantovima za samozapošljavanje i start-up projekte, digitalizacija općinskih usluga, utopljavanje javnih i privatnih objekata i druga. Neka od deset obećanja na čijem je ispunjavanju započet rad jesu i postavljanje pametne LED ulične rasvjete, uspostava videonadzora, ali i izgradnja fizičkih prepreka za automobile. Na šest obećanja Srđana Mandića tokom proteklog mandata nisu zabilježene aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

Grad Bijeljina

Istinomjer prati i 16 obećanja gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, od kojih tokom tri godine mandata nijedno nije ispunjeno u potpunosti, dok je ispunjavanje njih sedam u progresu. Neka od tih obećanja jesu ulaganje u prostorije u GTZ naselju, besplatan prevoz za đake, ali i pokretanje projekata za razvoj domaće proizvodnje i samozapošljavanje mladih. Tokom dosadašnjeg mandata započet je rad na ispunjavanju šest obećanja, dok na dva obećanja nisu zabilježene nikakve aktivnosti na njihovoj realizaciji.

I nakon tri godine mandata lokalnih vlasti, rezultati provedenog monitoringa Istinomjera pokazuju da lokalni nivo i dalje ima mnogo bolje rezultate od vlasti na višim nivoima. Tome u prilog ide činjenica da su procenti ispunjenih obećanja u općinama i gradovima mnogo veći. Nakon dvije godine, procenti obećanja na kojima su zabilježene značajne aktivnosti na njihovom ispunjenju iznose 75% kada je u pitanju grad Gračanica, 70% u Gradačcu i Općini Novi Grad Sarajevo, 57% u Banovićima ili 50% kada govorimo o Banjoj Luci. Ipak, treba istaći da postoji razlika u broju datih obećanja u navedenim lokalnim zajednicama. Tako u Gračanici pratimo 72, a u Banjoj Luci deset datih obećanja.Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno