Zenica

Šokantno: Sud ocijenio postupanje Senata UNZE kao “viktimizaciju” i zatražio plaćanje odštete Bernardu Harbašu

Općinski sud u Zenici, sudija Lejla Hadžimahmutović, poništila je Odluke Senata i Zenici iz januara i februara prošle (2018.) godine, Rješenje o otkazu izdatog od strane Univerziteta u Zenici i naložilo plaćanje nematerijalne odštete. Najnovija je ovo u nizu presuda protiv Senata i menadžmenta Univerziteta, kojima su sudski dokazane nepravilnosti i zloupotrebe u radu, a sve na osnovu tužbi zaposlenika.

Jedan od njih, Bernard Harbaš je “dobio” na sudu UNZE, a presudom je definirano da se van snage stavljaju dvije odluke Senata, Odluka Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta UNZE, te Rješenje o otkazu ugovora o radu sa ponudom zaključenja novog Ugovora pod izmijenjenim uslovima.

U nizu prekršenih propisa i zakona, Sud je ocijenio da se “utvrđuje postojanje viktimizacije izvršene od strane tuženog nad tužiteljem, koju je tuženi izvršio donoseći odluku o razrješenju menadžera za kvalitet tuženog od 13.12.2018., bez obrazloženja, iako je mandat tužitelja na toj poziciji trebao trajati do 25.03.2019., i slijedom toga UNZE je od Harbaša tražio da u roku 24 sata napusti kancelariju, uklanjajući na taj način naprasno i žurno Harbaša iz kancelarije u kojoj je radio, a sve nakon što se, devet dana ranije, Harbaš obratio Rektoratu i tražio otklanjanje diskriminacije i nezakonitog postupanja prema njemu.

Podsjećamo, Univerzitet u Zenici, rektor Damir Kukić i predsjedavajući Senata Ilhan Bušatlić suočeni su sa nizom konačnih i prvostepenih presuda, aktivnih sudskih procesa, optužnica, te znatno više istraga i krivičnih prijava, kojima ih zaposlenici terete za pogodovanje u odlukama, nezakonite odluke, diskriminaciju i zloupotrebe.

Presuda kojom se Senat UNZE i sam UNZE osuđuju za “viktimizaciju” sigurno je posljednji znak da se sa upravljanjem najmlađom državnom visokoškolskom ustanovom u BiH nešto konačno mora – uraditi. Nažalost, čelni ljudi UNZE presude, koje su uglavnom rješavane u korist diskriminiranih zaposlenika, smatraju i javnosti predstavljaju kao “pritisak na neovisnost rada i akademske slobode”, što najblaže rečeno nema veze s pameću, jer se radi o radno-pravnim sporovima i nezakonitim odlukama, koje su uglavnom protivne jasno utvrđenim propisima i zakonima, po kojima ne treba “izmišljati toplu vodu”, nego ih provoditi kako su propisane ili ih mijenjati, u zakonskoj proceduri,a ko se nekom ne sviđaju.

Zanimljivo je da je predsjedavajući Senata i dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta Ilhan Bušatlić i sam “sporan”, jer još nije okončana istraga o načinu kako je reizabran po drugi put na mjesto dekana, što mu je onda omogućilo i mjesto i funkciju u Senatu. Zanimljivo je da su Kukić i Bušatlić akteri još jedne “aktivne” afere, imenovanja spoljnjeg saradnika, penzionera Slave Kukića na nastavne pozicije pored “živih i zdravih” zaposlenika UNZE, koji su umjesto mogućnosti napredovanja, degradirani.

Sve to nije dovoljno, pa se ovih dana provode istražne radnje i o broju časova koji se odvijaju na drugim fakultetima, mimo odluka Senata. Tako pojedini profesori drže nastavu u Mostaru, naplaćujući istovremeno fiktivni boravak u Zenici. Sve to vidljivo je i sa oficijelnih internet prezentacija drugih fakulteta, gdje se zenički profesori pojavljuju imenom i prezimenom, i to u danima, kad istovremeno primaju plaću da drže časove u Zenici.

POJAŠNJENJE: Pojam viktimizacija preuzet je iz latinskog jezika i po definiciji predstavlja poseban oblik diskriminacije i proces nastanka određenog stanja kod pojedinih osoba, koje postaju žrtve posredstvo određenog ljudskog djelovanja koje može biti izazvano namernom ili nenamernom ljudskom radnjom.

Shodno tome određena osoba traži pravnu zaštitu od diskriminacije u slučaju kada su povrIJeđena njegova prava ili kada trpi neki nejednak tretman što ga stavlja u položaj žrtve.

Viktimizacija, kao krivično djelo i termin u presudi, jedna je od najozbilnijih osuda, akos e gleda zakonodavstvo Evropske Unije. U Direktivama o suzbijanju diskriminacije EU – zabranjuje se diskriminacija na temelju rasnog ili etničkog podrijetla (Direktiva 2000/43/EZ) i vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja (Direktiva2000/78/EZ); – pruža se zaštita u nizu ključnih područja života: zapošljavanje i strukovno osposobljavanje (obje Direktive); obrazovanje, socijalna sigurnost i zdravstvo te pristup i opskrba proizvodima i uslugama, uključujući stanovanje (Direktiva 2000/43/EZ); – zabranjuju se različiti oblici diskriminacije; izravna i neizravna diskriminacija, uznemiravanje, poticanje na diskriminaciju i viktimizacija; – zahtijeva se od država članica da osiguraju učinkovite sankcije i pravne lijekove.

Postavlja se pitanje, ko će odgovarati za finansijsku štetu koju ima UNZE za plaćanje odštete zaposlenicima kao i sudskih troškova, koji su nastali kao posljedica donošenja nezakonitih odluka od strane Senata. Činjenica je da je Senat kolektivno akademsko tijelo koje očito donosi nezakonite odluke, međutim za zakonitost rada visokoškolske ustanove odgovoran je Rektor Univerziteta, zbog čega ćemo ovo pitanje uskoro postaviti Upravnom odboru UNZE i nadležnom Ministarstvu.

Na potezu je UO UNZE, ali i nadležno Ministarstvo.

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem