fbpx
Politika

Skupština ZDK donosi u ponedjeljak važnu odluku o davanju saglasnosti na Prostorni plan Zenice

Skupština ZDK donosi u ponedjeljak važnu odluku o davanju saglasnosti na Prostorni plan Zenice  – Najava 66.sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona /važni akti i dokumenti!  U skladu sa Programom rada i u sklopu redovnih aktivnosti za ponedjeljak 17.septembar 2018.godine u 10,00 sati zakazana je 66.sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Za sjednicu je predložen obiman dnevni red, i to:
1. Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona
2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, predlagača: Duvnjak Jasmina, Sarajlić Ismeta, Jupić Amre i Husejnagić Muniba
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

 Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

7. Elaborat o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

 Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

8. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period I-VI 2018. godine
9. Izvještaj/izvješće o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godina.

Predsjedavajući Skupštine Kantona Jasmin Duvnjak i premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević poslali su u međuvremenu zahtjev za dopunu dnevnog reda ove sjednice, sa slijedećim tačkama:
– Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016. – 2036. godine;
– Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016. – 2036. godine;
– Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Prostornog plana općine Doboj Jug za period 2005. – 2020. godine.

Imajući u vidu ranije urgencije Kolegija, zatim značaj ovih dokumenata za razvoj i opći interes Zeničko-dobojskog kantona, općine Zavidovići, općine Doboj Jug, te grada Zenice, i činjenicu da je ovo, vjerovatno, među posljednjim sjednicama Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u ovom mandatu, članovi Kolegija Skupštine su na hitnoj telefonskoj sjednici jednoglasno podržali dopunu dnevnog reda 66.sjednice sa prostornim planovima za Zavidoviće, Doboj Jug i Zenicu.

Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona