fbpx
Naše

Sigurnost ulaznih vrata – izbor konstrukcionih elemenata

Sigurnost ulaznih vrata – izbor konstrukcionih elemenata  – Kvalitet i otpornost na provalu ulaznih vrata je vrlo bitna kako bi pružila osjećaj sigurnosti i garantovala fizičku zaštitu života i imovine korisnika. Pored ove funkcije, vrata bi trebala obezbijediti laganu i jednostavnu upotrebu i održavanje, biti pouzdana pri korištenju, pružiti lijep estetski izgled i funkcionalnost i u zgradama recimo garantovati i određen stepen protivpožarne otpornosti. Na privatnim kućama ne vrijedi staviti blindirana i kvalitetna vrata ako pri tom imate prozore na prizemlju koji su kao siguronosni elementi podcijenjeni i daleko iza vrata, jer vas od provale štiti samo razbijeno staklo.
Osnovni element – sigurnost vrata ovisi o izboru osnovnog materijala za izradu rama i krila vrata. U upotrebi su varijante od drveta, pločastih drvenih materijala, PVC, Al i vrata od čeličnih limova i profila. Na ovakve konstrukcije se ugrađuju razne vrste brava, sistema zaključavanja, cilindri sa ključevima, šteke sa pokretnim ili fiksnim ručkama i baglame. Naravno da se svaka vrata mogu otvoriti nasilno uz upotrebu određenih alata i probora. Jednostavnim otključavanjem brave    ( češljanjem cilindra ), lomom ili bušenjem cilindra, lomom brave, dijela na ramu  ( štoku ) vrata u koji ulazi zub brave, lomom baglama, uništavanjem krila vrata i sl. se svaka vrata mogu otvoriti pri provali. Njemački DIN standard je definisao otpornost na provalu ovakvih vrata i što je veći broj  u kategoriji ocjene otpornosti na provalu njihova je sigurnost veća. Pri tome je definisana upotreba određenih alata i pribora i što je duže vrijeme obijanja i recimo dozvoljena upotreba mehaničkog, električnog ili termičkog alata i pribora, vrata su otpornija na provalu.
Najjednostavnija i najmanje otporna na provalu su obična drvena vrata ( od punog prirodnog drveta ili njegovih prerađevina kao ploče, šper-ploče i sl.) sa klasičnom centralnom bravom, običnim uloškom i dvije baglame. Ovakva vrata se jednostavno otvore tzv. kalauzom – ključem kojim se otvara ili lomi jezičak brave, upotrebom pajsera, poluge, odvijačai sl. Ako je recimo kratak hod jezička brave ( jedan ili dva okreta ) a ram okvira vrata nije na čvrstoj podlozi sa zazorom prema građevinskoj osnovi (pogotovu u nivou brave) provalu možete izvesti jednostavnim razmicanjem rama vrata recimo auto-dizalicom. Pri tome jezičak brave izlazi iz zahvata u ramu vrata i ista se lako otvore.
Umjesto ovakvih vrata sa običnim ključem se ugrađuju brave sa umetkom cilindra za zaključavanje. Standardni cilindar          ( uložak ) ima oznaku recimo 35/45 i ova dva broja kazuju koliko je rastojanje od ivica cilindra na vanjskoj i unutrašnoj strani, dok je presjek profila standardizovan i odgovara za svaku bravu. Ključ je standardno sa 4 ili 5 ureza urezanih na jednoj strani ključa. Ovaj tip ključa je vrlo lako nasilno otvoriti češljanjem posebnim alatom i zato se ne mogu brojati u siguronosne elemente. Kvalitetniji tip je cilindar sa urezanim rupicama na dvije strane kluča i ako se još kombinuje sa posebnim profilom poprečnog presjeka ključa već ga je teže pročešljati. Profil poprečnog presjeka ključa se razvio do oblika recimo broja 8, gdje je urezano 8 nizova rupica i ovakve cilindre više nije moguće pročešljati. Poznat proizvođač ovakvih cilindara je ABUS ili BKS iz Njemačke, mada postoji čitav niz kvalitetnih proizvođaća. Cilindar mora imati kučište od kaljenog čelika i biti otporan na lom ili bušenje umetka. Kod ugradnje cilindra u bravu, isti  ne smije stršiti više od 2 mm na vanjskoj strani vrata, kako bi se spriječio lom cilindra specijalnim alatom ili udarcima na rub cilindra. Da bi se spriječilo bušenje umetka el. bušilicom, cilindrični umetci u bravi moraju biti od kaljenog čelika koji je vrlo tvrd i otporan na bušenje i lom. Bušenje se kod kvalitetnih cilindara ili brava sprečava ugradnjom male pločice koja se može okretati u kučišti i na taj način se sprečava ulazak burgije u unutrašnjost umetka.
 Izbor brava je vrlo širok i najjednostavnije su klasične centralne brave sa jednim jezičkom koji aksijalno izlazi iz krila vrata prema ramu. Radi povečanja otpornosti na provale , povečan je ovaj broj jezičaka ( od 2 do 5 ) , najčešće su cilindričnog oblika prečnika 10 do 14 mm od kaljenog čelika i imaju veću dužinu jer se brave vrlo često zaključavaju sa tri okreta ključa. Ove vrste se već mogu podvesti pod kategoriju siguronosnih brava, mada je vrlo važan i izbor materijala ktila i rama vrata. Na zapadu je uveden standardan tip brave takav da je fiksna ručka na vanjskoj strani vrata i okretna na unutarnjoj. Pri ovome je vrlo  bitno da na vanjskoj maski ručke ili brave ne postoje nikakvi vijci za spajanje, jer se time povečava sigurnost i smanjuje mogučnost provale. Pristup elementima spajanja i vijčanim spojevima je isključivo na unutarnjoj strani vrata.
Osim ovakvih jednostavnih, centralnih brava kao viša kategorija se uvodi zaključavanje na više spojnih tačaka krila i rama vrata pa se primjenjuju tzv. brave sa produžnim šinama. Posebnim nastavcima na gore i na dole se prenosi okretanje ključa u vertikalnu osu i vrši zatvaranje na recimo još jednom ili dva mjesta iznad i ispod centralne brave. Ovo jezičci mogu biti cilindričnog oblika ( najjednostavniji ) koji se kreču u vertikalnoj osi, zatim cilindrični koji izlaze prema ramu vrata i najbolja varijanta, tzv. zub koji se kreće rotaciono i zahvata spojne elemente ugrađene na ramu. Ovaj tip brave sprečava razmicanje rama vrata i izlazak iz zahvata brave sa elementima na ramu. Najkompleksniji tipovi brava se primjenjuju na skupljim varijantama protivprovalnih vrata gdje elementi spajanja brave izlaze još na donjoj i gornjoj horizontalnij liniji spajanja i gdje se praktično čitava ploča vrata spaja sa ramom  u 6 do 12 tačaka. Otvaranje je uvijek jednom centralnom bravom i vrlo često se koriste najkvalitetniji siguronosni cilindri ili sef-ključevi. Na najskupljim varijantama ovakvih vrata se ugrađuje dodatna brava koja zatvara ili otvara pristup glavnoj bravi.
Ovakve brave se ugrađuju u pravilu na krila i ram vrata vrata izrađen od čeličnog lima sa čeličnim rebrima koja čine ram i ukručuju kompletnu plohu krila vrata. U njih se ugrađuju rebra zavarena za limove sa vrlo gustim rasporedom i unutrašnjost se ispunjava termoizolacionom pjenom koja smanjuje toplotne gubitke i povečava otpornost na požar i buku.
I PVC ulazna vrata se vrlo često upotrebljavaju na stanbenim objektima.  Dobra PVC vrata u svakom PVC profilu moraju imati armirung od pocinčanih čeličnih profila a ispune od gotovih standardnih PVC panela moraju imati umetak od čeličnog lima u sredini panela. Ako postoje umetci od stakla u krilu vrata isti bi trebali imati širinu max.15 cm da bi se onemogučilo lomljenje stakla i prolazak unutra. Staklo pri tom može biti i obično, kaljeno, lamistal ili siguronosno što je skuplja varijanta. Baglame bi trebala biti kvalitetnije od čelika, standardno su dvije, a vrlo često 3 ili 4. Dobre baglame imaju mogučnost podešavanja položaja u sve tri ose i bitne su za dobru funkcionalnost vrata. Teža vrata obično zahtijevaju upotrebu min. 3 baglame i bolja varijanta zbog nošenja težine vrata je ugradnja dvije gornje baglame na rastojanju 20 do 30 cm.  Ugradnja rama se mora obaviti na kvaliteto pripremljenoj i stabilnoj podlozi ( najbolji je ram od betona ili greda od betona) i što je osnova čvršća  to će i vrata biti stabilnija. Zazor između vanjske ivice rama ( štoka ) i otvora u zidu mora biti što manji i obično se zapuni pjenom ili malterom. Kvaliteno učvrščivanje rama se vrši čeličnim tiplovima za beton najčešće prečnika fi 10 mm i dužine u betonu od min. 70 mm, u pravilu po jedna tipla kod baglame a vrlo često i dvije ( iznad i ispod baglame) te obavezno u nivou jezika brave i svakog mjesta spajanja jezičaka brave i elemenata na ramu, te na gornjoj i donjoj horizontalnoj zoni min. po 2 tipla. Ispravno ugrađena vrata na ramu su kad se otvoreno krilo u otvorenom položaju ne kreće  ( ostaju u trenutnom položaju ).
    Kod jeftinih limenih protivprovalnih vrata treba insistirati da u ploči krilao obavezno budu ojačanja u vidu rebara koja čine rešetku jer to ukrućuje plohu i daje mehaničku čvrstoću pri provali. Ovi su limovi relativno tanke debljine ( 0,5 , 0,75 do 1.0mm ) pa se relativno lako provale upotrebom običnih makaza za lim, ako ne postoje ojačanja.
Na kraju, ne postoje apsolutno sigurna vrata jer je vječna utrka između kriminalaca i onih ostalih i nažalost razvoj savremenih tehničkih pomagala i prenosnog alata ovu utrku uvijek stavlja u kušnju i preispitivanje.
Alibegović Zlatan