fbpx
Zenica

Saopštenje za javnost GEOPA: salonitni krovovi Grada Zenice

Saopštenje za javnost GEOPA: salonitni krovovi Grada Zenice – Ponukani nastupima nekih pojedinaca I organizacija I iznošenjem u javnost netačnih I paušalnih informacija o stanju stepena energijske efikasnosti I stanju zgradarstva u Gradu Zenica  Udruženje GEOPA je studiozno prišla navedenim temama I u proteklom period provela projekat “SALONITNI KROVOVI GRADA ZENICA”. Projekat je obuhvatio :

  • Anketno ispitivanje javnog mnijenja u stambenim zgradama Grada Zenica
  • Uspostavljanje Registra stambenih zgrada pokrivenih salonitnim pločama
  • Prijedlog mjera sanacije kritičnih krovnih konstrukcija stambenih zgrada
  • Prijedlog načina provođenja mijera energijske efikasnosti u oblasti utopljavanja objekata I uspostavljanja kontrole grijanja u stambenim zgradama

Anketa koja je provedena u Gradu Zenica ima za cilj ustanoviti što više osnovnih informacija o stanju zgradarstva u  gradu, stepenu energijske efikasnosti stambenih objekata, stanju svijesti građana o važnosti provođenja mjera energijske efikasnosti, finansijskoj i svakoj drugoj spremnosti etažnih vlasnika na provođenje projekata rekonstrukcije zgrada u kojim žive i o njihovim životnim navikama. Iz tih razloga Udruženje GEOPA je koncipiralo anketu sa 46 pitanja uglavnom vezanih za navedene teme i anketu provelo na hiljadu ispitanika. Prilikom provođenja ANKETE vodili smo računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih naselja Grada Zenica i ravnomjernoj zastupljenosti starosti zgrada. Relevantnost ANKETE ogleda se u činjenici da je provedena na 1000 ispitanika, u 54 ulice užeg dijela grada u kojem se nalazi 572 stambene zgrade. Budući da se bilo koja anketa smatra relevantnom kada obuhvati uzorak od 10% od ukupnog broja posmatranih subjekata (u ovom slučaju broja zgrada), naša anketa je više nego relevantna i informacije dobivene iz nje mogu se smatrati približno tačnim i za posmatranje čitave gradske jezgre jer je obuhvatila mnogo više od 57 zgrada. Sama analiza stanja krovova obuhvatila je 119 zgrada što je više od 20% posmatranih zgrada, dok je anketa provedena u 228 zgrada. Treba naglasiti da smo anketu koncipirali na način da smo kroz nekoliko sličnih pitanja na neku od tema izvršili provjeru iskrenosti anketiranih lica, a sve sa željom da dobijemo što tačniju analizu i informacije o stanju zgradarstva u Gradu Zenica i stanju svijesti naših građana kada je u pitanju energijska efikasnost. Prosječna potrošnja energije po domaćinstvu izražena u novcu je 128 KM što je u odnosu na prosječno ustanovljen budžet od 1.017 KM 12,6%. Ova analiza se odnosi na uzorak od 250 ispitanika, jer samo svaki četvrti anketirani je upisao taj podatak. Prema tom broju anketiranih 47% ispitanika ima manja primanja od prosječnog ličnog dohotka u Federaciji BiH. Prosječno ustanovljen budžet ispitanika iznosi 55% od iznosa potrošačke korpe potrebne za život.

12% ispitanika (30 anketiranih) ima primanja ispod minimalnog zagarantovanog ličnog dohotka u F BiH, a 27% anketiranih (68 ispitanika) ima primanja do 600 KM. To znači da svaki četvrti anketirani, na uzorku od 250 ispitanika, odvaja za energiju preko 21% svog budžeta. Ovi podaci ukazuju na veoma visok stepen energetskog siromaštva što je poražavajuće za zemlju koja ima ovakve resurse za proizvodnju energije.

Kao organizacija koja je provodila anketu, procjenjujući standard života ispitanika prema nekim drugim parametrima, mišljenja smo da najveći dio onih ispitanika koji se nije izjasnio o budžetima svojih domaćinstava pripada strukturi stanovništva čija primanja ne prelaze federalni prosjek i da je sigurno polovina od tih anketiranih sa budžetima koji su do 500 KM, odnosno od svih anketiranih 50% njih ima primanja do 600 KM. Uvjereni smo da je razlog ne pisanja iznosa budžeta domaćinstva u anketni listić ustvari stid građana da javno (iako smo garantovali anonimnost ankete) priznaju visinu budžeta.

Tačno jedna trećina ispitanika od njih 250 koji su se izjasnili o budžetu ima budžete domaćinstva veća od ustanovljenog prosjeka od 1.017 KM.

Sam postupak anketiranja, a zbog problema velikog opsega posla, problema osjetljivosti pitanja koja su obuhvaćana anketom (sadržaj pitanja često ulazio u sveru privatnosti), osmišljen je na tri načina. Jedan je direktno anketiranje poznanika, prijatelja, komšija članova naše organizacije kao i anketiranje kroz određene firme i javne ustanove, drugi način je bio saradnja sa Osnovnom školom „Musa Ćazim Ćatić“ u Zenici koja se nalazi u samom centru grada a ima i podružnicu u naselju Blatuša, dok smo treći način anketiranja osmilili kroz elektronsku formu na našoj web stranici (koja je još dostupna etažnim vlasnicima stanova). Anketiranjem putem O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ željeli smo obuhvatiti što veći dio grada i istovremeno dobiti mišljenje od mlađe populacije čija djeca pohađaju osnovno obrazovanje.

Rezultate projekta predstavlja brošura „ANALIZA ANKETE O STANJU ZGRADARSTVA U GRADU ZENICA“. Brošura sadrži svojevrsnu analizu provedene ankete sa egzaktnim podacima u oblasti zgradarstva po pitanju stanja zgrada, stepenu energetskog siromaštva, stepenu energijske efikasnosti u stambenim zgradama Grada Zenica i brojnim drugim pitanjima.

Strateški cilj provođenja ankete jeste animiranje javne uprave Grada Zenica i kompletne javnosti o veličini problema stanja i o važnosti početka procesa rekonstrukcije stambenih zgrada. Nakon provedene ankete Udruženje GEOPA ima spreman projekat kroz koji će se provesti pozitivna praksa rekonstrukcije krovova nekoliko zgrada nad kojima je izrađen Audit energijske efikasnosti. Pored toga želimo u saradnji sa upravom Grada Zenica i Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša ZDK uz učešće etažnih vlasnika  intenzivirati proces utopljavanja i provođenja mjera energijske efikasnosti na stambenim zgradama.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane predstavnike kućnih savjeta etažnih vlasnika stanova da nam se jave u Udruženje ili da nas kontaktiraju putem e-maila [email protected] ili telefonom 061-402-280. Kao organizacija spremni smo da im pomognemo u procesu rekonstrukcije njihovih zgrada na način da im obezbjedino dodatno sufinansiranje putem određenih fondova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nastavku dostavljamo tabelarni prikaz Registra zgrada sa salonitnim krovovima:

 

SPISAK ZGRADA KOJE SU POKRIVENE SALONITNIM PLOČAMA

MJESNA ZAJEDNICA JALIJA

Red.

broj

Adresa zgrade Površina krova [m2] Broj ulaza Broj stanova
 

1.

Vojvodića put BR.3

BEZ UPRAVITELJA

 

330

 

2

 

20

 

2.

Vojvodića put BR.9

BEZ UPRAVITELJA

 

330

 

2

 

20

 

3.

Vojvodića put BR.10

UPRAVITELJ A-eling

 

300

 

2

 

20

 

4.

Vojvodića put BR.12

BEZ UPRAVITELJA

 

300

 

2

 

20

 

5.

Vojvodića put BR.14

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

1

 

10

 

6.

Vojvodića put BR.16

UPRAVITELJ STAMBENI SERVIS

 

285

 

2

 

30

 

7.

Vojvodića put br.2

BEZ UPRAVITELJA

 

530

 

1

 

60

 

8.

Vojvodića put BR.15

BEZ UPRAVITELJA

 

330

 

2

 

20

 

9.

JALIJSKI PUT BR.2

STAMBENI SERVIS

 

315

 

2

 

20

 

10.

JALIJSKI PUT BR.3

STAMBENI SERVIS

 

285

 

2

 

20

 

11.

JALIJSKI PUT BR.7

BEZ UPRAVITELJA

 

285

 

2

 

20

 

12.

JALIJSKI PUT BR.9

STAMBENI SERVIS

 

285

 

2

 

20

 

13.

JALIJSKI PUT BR.13

A-eling

 

285

 

2

 

20

 

14.

JALIJSKI PUT BR.15

STAMBENI SERVIS

 

285

 

2

 

20

 

15.

JALIMANOV PUT BR.1

A-eling

 

875

 

5

 

50

 

16.

JALIMANOV PUT BR.2

A-eling

 

875

 

5

 

50

 

17.

JALIMANOV PUT BR.16

BEZ UPRAVITELJA

 

500

 

3

 

30

 

18.

TALIĆA BRDO BR.1

A-eling

 

500

 

3

 

30

 

19.

TALIĆA BRDO BR.3

STAMBENI SERVIS

 

500

 

3

 

30

 

20.

TALIĆA BRDO BR.5

A-eling

 

500

 

3

 

30

 

21.

EE ARNAUTOVIĆA BR.19

BEZ UPRAVITELJA

 

675

 

4

 

40

UKUPNO 8.750 52 580

 

 

MJESNA ZAJEDNICA SEJMEN

Red.

broj

Adresa zgrade Površina krova [m2] Broj ulaza Broj stanova
 

1.

SEJMENSKI PUT BR. 5

STAMBENI SERVIS

 

260

 

2

 

20

 

2.

SEJMENSKI PUT BR. 7

BEZ UPRAVITELJA

 

325

 

2

 

20

 

3.

SEJMENSKI PUT BR. 9

BEZ UPRAVITELJA

 

325

 

2

 

20

 

4.

SEJMENSKI PUT BR. 10

BEZ UPRAVITELJA

 

650

 

3

 

50

 

5.

SEJMENSKI PUT BR. 12

BEZ UPRAVITELJA

 

520

 

3

 

30

 

6.

SEJMENSKI PUT BR. 16

STAMBENI SERVIS

 

470

 

3

 

30

 

7.

SEJMENSKI PUT BR.

BEZ UPRAVITELJA

 

520

 

3

 

30

UKUPNO 3.070 18 200

 

 

MJESNA ZAJEDNICA CRKVICE

Red.

broj

Adresa zgrade Površina krova [m2] Broj ulaza Broj stanova
 

1.

CRKVICE BR. 1

UPRAVITELJ- Izgradnja inženjering

 

430

 

3

 

30

 

2.

CRKVICE BR. 3

UPRAVITELJ- Izgradnja inženjering

 

430

 

3

 

30

 

3.

CRKVICE BR.5

BEZ UPRAVITELJA

 

275

 

2

 

24

 

4.

DERVIŠA IMAMOVIĆA BR.8

UPRAVITELJ- A-eling

 

565

 

3

 

45

 

5.

CRKVICE BR. 14

UPRAVITELJ- A-eling

 

430

 

3

 

30

 

6.

CRKVICE BR.16

UPRAVITELJ- A-eling

 

430

 

3

 

30

 

7.

CRKVICE BR. 20

UPRAVITELJ- Izgradnja inženjering

 

430

 

3

 

30

 

8.

CRKVICE BR. 22

UPRAVITELJ- Stambeni servis

 

275

 

2

 

20

 

9.

DERVIŠA IMAMOVIĆA BR. 6

BEZ UPRAVITELJA

 

565

 

3

 

45

 

10.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.3

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

11.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.5

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

12.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 7

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

13.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.9

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

14.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.1

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

15.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.2

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

16.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.4

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

17.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.6

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

18.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.11

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

19.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.13

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

20.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.8

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

21.

ĆURUKOVIĆA PUT BR.10

BEZ UPRAVITELJA

 

243

 

1

 

15

 

22.

ALEJA ŠEHIDA BR. 19

BEZ UPRAVITELJA

 

360

 

3

 

24

 

23.

CRKVICE BR.7

UPRAVITELJ- A-eling

 

360

 

3

 

24

 

24.

CRKVICE BR.9

UPRAVITELJ- Izgradnja-inženjering

 

360

 

3

 

30

 

25.

CRKVICE BR.11

UPRAVITELJ- AMS doo

 

360

 

3

 

30

 

26.

CRKVICE BR.13

UPRAVITELJ- A-eling

 

585

 

3

 

40

 

27.

CRKVICE BR.15

UPRAVITELJ- Stambeni servis

 

585

 

3

 

40

 

28.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 12

UPRAVITELJ- Izgradnja-inženjering

 

342

 

2

 

20

 

29.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 14

UPRAVITELJ- A-eling

 

120

 

1

 

6

 

30.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 16

UPRAVITELJ- A-eling

 

120

 

1

 

6

 

31.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 18

UPRAVITELJ- A-eling

 

120

 

1

 

6

 

32.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 19

UPRAVITELJ- A-eling

 

120

 

1

 

6

 

33.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 20

UPRAVITELJ- A-eling

 

120

 

1

 

6

 

34.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 21

UPRAVITELJ- A-eling

 

120

 

1

 

6

 

35.

ĆURUKOVIĆA PUT BR. 22

UPRAVITELJ- A-eling

 

324

 

2

 

20

 

36.

CRKVICE BR. 21

UPRAVITELJ- Stambeni servis

 

590

 

3

 

40

 

37.

CRKVICE BR. 34

UPRAVITELJ- A-eling

 

645

 

3

 

45

 

38.

CRKVICE BR. 36

UPRAVITELJ-Stambeni servis

 

645

 

3

 

45

 

39.

CRKVICE BR.27

UPRAVITELJ- AMS

 

480

 

1

 

60

 

40.

CRKVICE BR. 29

UPRAVITELJ-Izgradnja inženjering

 

480

 

1

 

60

 

41.

CRKVICE BR. 22

BEZ UPRAVITELJA, 1963.GOD

 

310

 

2

 

20

 

42.

CRKVICE BR. 39

UPRAVITELJ- A-eling

 

645

 

3

 

50

 

43.

CRKVICE BR.59

BEZ UPRAVITELJA-SAMAČKI KOD BOLNICE

 

535

 

1

 

35

 

44.

CRKVICE BR.65

BEZ UPRAVITELJA

 

235

 

2

 

4

 

45.

CRKVICE BR.63

BEZ UPRAVITELJA

 

235

 

2

 

4

UKUPNO 15.542 86 1.091

 

MJESNA ZAJEDNICA NOVO RADAKOVO

Red.

broj

Adresa zgrade Površina krova [m2] Broj ulaza Broj stanova
 

1.

BISTUA NUOVA BR.3

UPRAVITELJ- A-eling

 

315

 

3

 

18

 

2.

BISTUA NUOVA BR.5

BEZ UPRAVITELJA

 

445

 

3

 

35

UKUPNO 760 6 53

 

 

MJESNA ZAJEDNICA CENTAR

Red.

broj

Adresa zgrade Površina krova [m2] Broj ulaza Broj stanova
 

1.

BULEVAR KULINA BANA BR.31

BEZ UPRAVITELJA

 

565

 

3

 

50

 

2.

FRA GRGE MARTIĆA BR.4

BEZ UPRAVITELJA

 

235

 

2

 

4

 

3.

JURAJA NEIDHARTA BR.2

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

4.

JURAJA NEIDHARTA BR.3

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

5.

JURAJA NEIDHARTA BR.7

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

6.

JURAJA NEIDHARTA BR.9

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

7.

JURAJA NEIDHARTA BR. 11

BEZ UPRAVITELJA (1/2 KROVA)

 

250

 

2

 

4

 

8.

JURAJA NEIDHARTA BR.18

BEZ UPRAVITELJA

 

230

 

2

 

4

 

9.

BORISA KIDRIČA BR.7

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

10.

BORISA KIDRIČA BR.8

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

11.

BORISA KIDRIČA BR.12

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

12.

NIKOLE TESLE BR.4

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

13.

NIKOLE TESLE BR.8

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

14.

NIKOLE TESLE BR.10

BEZ UPRAVITELJA

 

180

 

2

 

4

 

15.

TRAVNIČKA BR.24

BEZ UPRAVITELJA

 

225

 

1

 

6

 

16.

TRAVNIČKA BR.26

BEZ UPRAVITELJA

 

170

 

1

 

4

 

17.

TRAVNIČKA BR.30

BEZ UPRAVITELJA

 

235

 

1

 

4

 

18.

TRAVNIČKA BR.32

BEZ UPRAVITELJA

 

235

 

1

 

4

 

19.

MASERIKOVA BR.25

BEZ UPRAVITELJA

 

?

 

2

 

2

 

20.

BRANILACA BOSNE

(KOD MUP-a)

 

565

 

2

 

16

UKUPNO 4.510 37 138

 

MJESNA ZAJEDNICA ODMUT

Red.

broj

Adresa zgrade Površina krova [m2] Broj ulaza Broj stanova
 

1.

SARAJEVSKA BR.91

UPRAVITELJ- Izgradnja inženjering

 

490

 

3

 

30

 

2.

ODMUT BR. 1

UPRAVITELJ- A-eling

 

325

 

2

 

20

 

3.

ODMUT BR. 3

UPRAVITELJ- A-eling

 

325

 

2

 

20

 

4.

ODMUT BR. 5

UPRAVITELJ- A-eling

 

380

 

3

 

20

 

5.

ODMUT BR.9

UPRAVITELJ- A-eling

 

525

 

1

 

60

 

6.

MEHMEDA SPAHE BR. 1

UPRAVITELJ- A-eling

 

351

 

3

 

30

 

7.

MEHMEDA SPAHE BR. 2

UPRAVITELJ- AMS

 

450

 

3

 

30

 

8.

MEHMEDA SPAHE BR. 3

UPRAVITELJ- Izgradnja inženjering

 

351

 

3

 

30

 

9.

MEHMEDA SPAHE BR. 4

UPRAVITELJ- A-eling

 

351

 

2

 

20

 

10.

MEHMEDA SPAHE BR. 5

BEZ UPRAVITELJA

 

351

 

3

 

30

 

11.

MEHMEDA SPAHE BR. 6

UPRAVITELJ- A-eling

 

351

 

2

 

20

 

12.

MEHMEDA SPAHE BR. 7

UPRAVITELJ- A-eling

 

351

 

3

 

30

 

13.

MEHMEDA SPAHE BR. 8

UPRAVITELJ- A-eling

 

310

 

2

 

20

 

14.

MEHMEDA SPAHE BR. 10

UPRAVITELJ- A-eling

 

310

 

3

 

30

 

15.

MEHMEDA SPAHE BR. 12

UPRAVITELJ- A-eling

 

310

 

2

 

20

 

16.

MEHMEDA SPAHE BR. 14

UPRAVITELJ- Stambeni servis

 

310

 

2

 

20

 

17.

MEHMEDA SPAHE BR. 18

BEZ UPRAVITELJA

 

500

 

3

 

30

 

18.

ŠERBIN SOKAK BR.8

UPRAVITELJ- A-eling

 

635

 

3

 

45

 

19.

ŠERBIN SOKAK BR.17

UPRAVITELJ- A-eling

 

235

 

1

 

6

 

20.

BEGAGIĆA PUT BR.10

UPRAVITELJ- A-eling

 

490

 

3

 

30

 

21.

TALIĆA BRDO BR. 19

UPRAVITELJ- A-eling

 

345

 

2

 

20

 

22.

ŠESTIĆA PUT BR.4

UPRAVITELJ- Stambeni servis

 

400

 

3

 

30

 

23.

ŠESTIĆA PUT BR. 15

BEZ UPRAVITELJA

 

345

 

2

 

20

 

24.

TALIĆA BRDO BR. 15

A-eling

 

345

 

2

 

20

UKUPNO 9.136 58 631

 

ZBIRNI PRIKAZ PO MJESNIM ZAJEDNICAMA GRADA ZENICA

Red.

broj

MJESNA ZAJEDNICA Površina krova [m2] Broj ulaza Broj stanova
1. JALIJA 8.750 52 580
2. SEJMEN 3.070 18 200
3. CRKVICE 15.542 86 1.091
4. NOVO RADAKOVO 760 6 53
5. OSTALI DJELOVI GRADA-CENTAR 4.510 37 138
6. ODMUT 9.136 58 631
UKUPNO 41.768 257 2.693

 

loading...