Biznis

Saopćenje za javnost Udruženja poslodavaca Zenica vezano za novi Pravilnik ZZO ZDK

Saopćenje za javnost Udruženja poslodavaca Zenica vezano za novi Pravilnik ZZO ZDK – NOVO OPTEREĆENJE POSLODAVACA DONESENO U DOBA KORONE

UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA POZIVA PREMIJERA ZDK I UPRAVNI ODBOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZDK DA HITNO STAVE VAN SNAGE

Pravilnika o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na 16. sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donio je Pravilnik o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Članom 4., stavom 1. i 2. predmetnog Pravilnika propisano je da obračun i naknadu plate vrši poslodavac, da naknada plate za prva 42 dana privremene spriječenosti za rad pada na teret poslodavca. Međutim, stavom 3. propisano je da Zavod vrši refundaciju neto plate nakon 42 dana bolovanja na zahtjev poslodavca, a da doprinosi padaju na teret poslodavca!!!

Dakle, donesenim Pravilnikom Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je promijenio dosadašnju praksu i ušao u domen nezakonitog postupanja, obzirom da je Zakonom o zdravstvenom osiguranju F BiH jasno definirano šta je Zavod obavezan refundirati, a isto se odnosilo kako na naknadu plate, tako i na plaćene doprinose.

Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja nije ovlašten da odlučuje o plaćanju ili neplaćanju, refundiranju ili nerefundiranju doprinosa, odnosno nije ovlašten da svojim provedbenim aktom odredi da će refundirati neto naknadu, a da je doprinose obavezan uplatiti poslodavac iz svojih sredstava. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK obavezan je refundirati i neto iznos naknade za bolovanje preko 42 dana i doprinose iz osnovice na tu naknadu.”

Naime, kada se govori o pojmu “plata” u smislu odredbi o porezu na dohodak, propisa o doprinosima, pa i propisa o zdravstvenom osiguranju, uvijek se podrazumijeva bruto plata, iz čega jasno proizilazi obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK da poslodavcima refundira i neto platu i doprinose iz osnovice-naknade. Pored navedenog, novim Pravilnikom i to članom 7., stav 1. istog propisano je da Zavod refundira 80% prosječne neto plate isplaćene u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad, što samo po sebi nije problematično, ali je problematičan nastavak odredbe, kojim je određen maksimum tog iznosa u prosječne neto plate u Federaciji BiH ostvarene u periodu od I-IX mjeseca iz prethodne kalendarske godine.

Dakle, Zavod se dodatno “štiti” određujući maksimum iznosa koji može refundirati i to samo u neto dijelu naknade plate, što je opet nezakonito i suprotno Zakonu o zdravstvenom osiguranju F BiH.

Razlika između neto place koju poslodavaca isplaćuje zaposleniku ( a koja je iznad prosjeka FBIH ) I neto place koju refundira Zavod pada na teret poslodavaca.

Dakle imamo još jedno opterećenje poslodavaca Evidentno je da Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK postupa suprotno interesima i poslodavaca i zaposlenika, jer obzirom na iznos obaveze, odnosno tereta koji se prenosi na poslodavce, isti neće moći finansijski podnijeti i bit će prinuđeni iznalaziti alternativna, nepopularna rješenja za zaposlenike kod kojih nastupi privremena spriječenost za rad.

Ovo je posebno problematično iz razloga jer se na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje izdvajaju ogromna sredstva za svakog zaposlenog na mjesečnom nivou i potpuno je nejasan ovakav, još jedan u nizu primjera maćehinskog odnosa državnih institucija spram onih (poslodavaca i zaposlenika) koji te institucije svojim radom i egzistencijom finansiraju.

Udruženje poslodavaca apeluje na nadležne da predmetni Pravilnik stave van snage, te da donesu novi, ali da u izradu istog uključe i one na koje se takav
Pravilnik odnosi.

Posebno je zabrinjavajuće što je ovako bitan akt donesen u vrijeme pandemije Korona virusa kada je većina poslodavaca zabavljena vlastitim pitanjima egzistencije i očuvanja radnih mjesta, te se nadamo da se radi o slučajnom propustu, a ne planiranom djelovanju u vrijeme stanja nesreće.

Zenica, 30.03.2020. godine

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem